Anti Racisme Informatie Centrum


Vluchten naar het Haagse - vroeger en nu


8 mei Nieuwe Kerk
Spui 175
Den Haag

Honderd jaar geleden vond in Den Haag de Eerste Internationale Vredesconferentie plaats. Ter herdenking van dit feit wordt van 11 t/m
15 mei een internationaal congres georganiseerd - "Hague Appeal for Peace"
Voorafgaand aan dit congres vindt de manifestatie Vluchten naar het Haagse plaats. Een gevarieerd programma geeft zicht op de positie van vluchtelingen in Den Haag, vroeger en nu.

Aanvang:12.00 uur, toegang gratis
Informatie: COS, tel.:070-3456154

Deel: ' Congres Vluchten naar het Haagse - vroeger en nu '
Lees ook