25 oktober 1999

Vooruitnodiging voor de pers

Congres Wijkaanpak: Grote Stedenbeleid in Rotterdam

Op woensdag 3 november organiseert de gemeente Rotterdam het congres 'Wijkaanpak: het Grote Stedenbeleid in Rotterdam.' Centraal in het congres staat de gedachte dat sociale diepte-investeringen voorwaarde zijn voor succesvolle economische en ruimtelijke ontwikkeling. De nadruk ligt daarom op de activiteiten die de gemeente samen met anderen onderneemt om sociale structuurversterking te bereiken, en de knelpunten en kansen die zij daarbij op haar weg tegenkomt.

Tot de sprekers behoren minister-president Kok en minister Van Boxtel. Verder omvat het programma discussies rond het thema 'jeugd, opvoeding en onderwijs' en het thema 'behoud van sociale samenhang bij grootschalige herstructurering'. Voor het eerste thema hebben de ministers Hermans en staatssecretaris Adelmund hun medewerking toegezegd, voor het tweede staatssecretaris Remkes. Hun medepanelleden zijn lokale bestuurders, private partners bij projecten met genoemde thema's en sleutelfiguren uit de wijken. Rondom de discussies illustreert Rotterdam de breedte van de Wijkaanpak middels presentaties van projecten uit de zes Wijkaanpakgebieden. Aanvullende informatie over de Wijkaanpakactiviteiten is in de pauzes te verkrijgen in de informatiestands van de verschillende gebieden.

\\\

Deel: ' Congres Wijkaanpak Grote Stedenbeleid in Rotterdam '
Lees ook