NIZW

Persuitnodiging Congres Wijkverpleging Met Toekomst 27/11

Congres Wijkverpleging met toekomst

Wat is er nodig om de wijkverpleging, waarin zo'n 9.000 verpleegkundigen actief zijn, haar positie te laten behouden en te laten versterken? Is een nieuwe visie op de waarde van wijkverpleging vereist? Wat heeft de wijkverpleging aan een strategisch plan voor de wijkverpleging? En hoe belangrijk is de wijkverpleging voor de zorg aan huis in Nederland na het jaar 2000? Deze vragen staan centraal tijdens het congres Wijkverpleging met toekomst op zaterdag 27 november 1999 in De Reehorst in Ede.

Veranderingen
In het verleden had de wijkverpleegkundige een duidelijke functie. Samen met de huisarts was ze de spil in de zorg aan huis en wist het publiek wat men van haar kon verwachten. Tegenwoordig zijn veel taken van de wijkverpleegkundige naar anderen verschoven en staat ze niet meer centraal in de thuiszorg. Ontevredenheid en een hoog verloop zijn hiervan mede het gevolg. Veranderingen hangen echter in de lucht. De beroepsgroep zelf is op zoek naar andere wegen en nieuwe uitdagingen.

Politieke aandacht
Tegelijkertijd is er een toenemende maatschappelijke aandacht voor de sector thuiszorg en vragen patiënten om meer en betere zorg aan huis. Zo heeft staatssecretaris Vliegenthart van VWS onlangs binnen de post thuiszorg 42 miljoen verschoven om patiënten die recht hebben op thuiszorg ook daadwerkelijk thuiszorg te geven. De instellingen kampen inmiddels met een nijpend tekort aan personeel. Modernisering van de wijkverpleging combineert een betere kwaliteit van zorg en een betere kwaliteit van arbeid. Zo ontstaat een beter perspectief om het probleem van het personeelstekort het hoofd te bieden.

Inspelend op de aandacht vanuit de politiek wordt gedurende dit congres gekeken naar de uitkomsten van een landelijke discussie over de toekomst van de wijkverpleging en de presentatie van het Strategisch plan wijkverpleging 'Spil in de zorg' aan de beroepsorganisaties AVVV en VVVM.

Vliegenthart
Staatssecretaris Vliegenthart zal als slotspreker tijdens dit congres een reactie geven op de voorstellen van de sprekers en op de inhoud van het strategisch plan, mede in het licht van de politieke actualiteit.

Aanmelden pers
Op congres@nizw.nl of telefonisch op (030) 230 63 98 bij Annelies Janssen.

Deel: ' Congres Wijkverpleging met toekomst '
Lees ook