Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

Min Just: uitnodiging voor Congress on Law and Mental Health

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de redacties
Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3707911
Fax (070) 3707937
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel Directie Voorlichting
Contactpersoon Annette Dijkstra
Doorkiesnummer(s) 070 370 4888
Datum 4 July 2002
Onderwerp Uitnodiging aan de redacties

Van 9 tot en met 12 Juli 2002 organiseert de International Academy of Law and Mental Health (IALMH), in nauwe samenwerking met de Ministeries van Justitie en VWS en met de European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other Involved Professions (EFCAP) het 27e Internationale Congress on Law and Mental Health, getiteld the Mentally Disordered Offender Throughout the Life Cycle.

Het congres wordt op 9 juli om 09.30 uur geopend door minister Borst van VWS en door minister Korthals van Justitie. Tijdens het congres wordt onder andere aandacht besteedt aan de screening van jonge zeden-delinquenten, dilemma's die er zijn in de behandeling van TBS-patiënten op een 'longstay'-afdeling en risicomanagement (methodieken hoeveel kans er is op herhaling van het delict). In totaal worden ruim 500 presentaties gehouden in ruim 100 sessies over zeer uiteenlopende onderwerpen. Het volledige congresprogramma is te vinden op www.ialmh.org.

De International Academy of Law and Mental Health is opgericht vanuit de gedachte dat onderwerpen op het grensvlak tussen wetgeving en geestelijke gezondheidszorg het beste benaderd kunnen worden door een multidisciplinaire en de landsgrenzen overstijgende optiek. Hieraan leveren professionals op juridisch en gezondheidsterrein, uit de sociale wetenschappen en gezondheids- en wetgevingsbeleid een gezamenlijke bijdrage. Leden afkomstig uit deze disciplines ontmoeten elkaar jaarlijks op de congressen van de Academy.

Media kunnen het congres bijwonen dat wordt gehouden in de Universiteit van Amsterdam ( De openingssessie is op Singel 411, de overige parallel sessies worden gehouden in de collegezalen van het gebouw Oudemanhuispoort) in Amsterdam. U dient zich dan vooraf aan te melden bij het secretariaat van de afdeling Voorlichting van het ministerie van Justitie (070-3707345).

Nadere informatie kunt u opvragen bij:
Annette Dijkstra, persvoorlichting ministerie van Justitie (070-3704888) of bij
Marinella Vermaas, Congresbureau Universiteit van Amsterdam (020-525 4791).

A.M.E. Stordiau-van Egmond
Directeur Voorlichting

04 jul 02 10:35

Deel: ' Congress on Law and Mental Health '
Lees ook