Centraal Bureau voor de Statistiek
CBS

Het conjunctuurbericht is vernieuwd op 16-07-2012.

Voor meer informatie zie: https://www.cbs.nl/conjunctuurbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek

Conjunctuurbeeld een fractie verslechterd

Het conjunctuurbeeld was eind juni een fractie slechter dan eind mei. Dit komt vooral door een verslechtering bij de investeringen en de faillissementen. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van laagconjunctuur. Dertien van de vijftien indicatoren in de Conjunctuurklok presteren onder hun langjarig gemiddelde.

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal met 0,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2011 kromp de economie ook met 0,8 procent. Vergeleken met het voorafgaande kwartaal groeide de economie in het eerste kwartaal met 0,3 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. In de voorgaande twee kwartalen was er nog sprake van een krimp.

Het consumentenvertrouwen daalde in juni naar -40. De ondernemers in de industrie waren onverminderd somber.

De industriële productie was in mei 0,5 procent lager dan een jaar eerder. Het volume van de uitvoer van goederen was bijna 9 procent groter dan in mei 2011. Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in april 6 procent kleiner dan een jaar eerder. Door huishoudens werd 2 procent minder besteed.

De kapitaalmarktrente kwam in juni uit op 1,9 procent. Dit is het laagste niveau van de afgelopen decennia. De inflatie bedroeg in juni 2,1 procent. De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in mei 5,5 procent lager dan in mei 2011. De afzetprijzen van de industrie waren 2,1 procent hoger dan een jaar eerder.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid bleef gelijk in mei. Het aantal vacatures daalde in het eerste kwartaal verder. Het aantal banen daalde ook. Verder werden er minder uren gewerkt voor uitzendbureaus dan in het vierde kwartaal van 2011.

Deel: ' Conjunctuurbeeld een fractie verslechterd '


Lees ook