Gemeente Gent

Conjunctuurcurven Oost-Vlaanderen april 1999


1. Industrie
De brutoconjunctuurcurve van de Oost-Vlaamse industrie vertoont in april een lichte stijging, na een forse stijging in de maand voordien. De afgevlakte curve die de trend weergeeft (en met enige maanden vertraging kan berekend worden) blijft neerwaarts gericht maar kan volgende maand omslaan.
Op nationaal vlak stijgt de brutoconjunctuurcurve voor de vijfde opeenvolgende maand. De nationale afgevlakte curve is in tegenstelling tot de Oost-Vlaamse curve reeds gaan stijgen.


2. Bouw
De brutoconjunctuurcurve van de Oost-Vlaamse bouw kent een grillig verloop. De inzinking tijdens de maand februari blijkt incidenteel te zijn geweest. De afgevlakte curve indiceert een sterk opwaartse trend.

In de bouw heeft de nationale brutoconjunctuurcurve wat terrein verloren. De indicator overtreft evenwel nog steeds de reeds hoge score van januari. De afgevlakte curve duidt dan ook op een positieve trend.


3. Handel
De brutoconjunctuurcurve van de Oost-Vlaamse handel stijgt voor de tweede opeenvolgende maand. De afgevlakte curve blijft evenwel duiden op een licht negatieve trend.
De nationale brutoconjunctuurcurve van de handel valt opnieuw terug na het krachtig herstel van vorige maand. De afgevlakte curve blijft neerwaarts gericht.


4. Synthese
a. Oost-Vlaanderen
De gesynthetiseerde brutoconjunctuurindicator van Oost-Vlaanderen blijft in april gunstig evolueren, waardoor de forse stijging in maart bevestigd wordt. Dit is te danken aan de goede prestaties van zowel industrie als handel en bouwsector. De dalende trend van de afgevlakte gesynthetiseerde curve, ingezet eind 1997, heeft duidelijk een bodem bereikt.
b. België
Op nationaal vlak is de gesynthetiseerde brutoconjunctuurcurve in april licht gedaald, na een forse stijging in de maand voordien. De afgevlakte gesynthetiseerde conjunctuurcurve, die de fundamentele tendens van de conjunctuur weergeeft, is voor het eerst sinds de winter van 1997 gaan stijgen. Deze kentering in het verloop van de afgevlakte indicator vloeit voort uit de ommekeer in de verwerkende nijverheid, in combinatie met een nieuwe verbetering in de bouwnijverheid.

Last modified on: 20/08/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

Deel: ' Conjunctuurcurven Oost-Vlaanderen april 1999 '
Lees ook