Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid

Persbericht

Conjunctuurmeting bouwnijverheid april 2002

---

Minder vacatures in de bouw ten opzichte van een jaar geleden

In april 2002 is de omvang van de orderportefeuille in zowel de burgerlijke en utiliteitsbouw als in de grond-, water- en wegenbouw nagenoeg gelijk gebleven (zie bijgaande figuren). De omvang van de orderportefeuille voor de gehele bouwnijverheid is licht gedaald met
1,3% tot 7,6 maanden.


Voor de tweede opeenvolgende maand meldde over april 2002 een hoog percentage bedrijven stagnatie in de vooruitgang als gevolg van overige oorzaken. Evenals vorige maand valt uit de reacties van de respondenten op te maken, dat deze stagnatie toegeschreven moet worden aan de recente stakingen in de bouw. In april hebben de bouwbedrijven meer last gehad van de stakingen dan in maart: in de b&u verdubbelde het percentage bedrijven met stagnatie als gevolg van de stakingen tot 35%. In de gww meldt over april 10% van de bedrijven stagnatie als gevolg van de stakingen. In maart werd deze stagnatieoorzaak in deze sector nog nauwelijks vermeld.

Net als een jaar geleden is ook dit jaar in de conjunctuurmeting over april gevraagd naar het aantal openstaande vacatures. Wanneer de resultaten van deze vraag worden vergeleken, blijkt dat de bouwnijverheid nu minder met vacatures heeft te maken dan een jaar geleden. Terwijl in april 2002 iets meer dan 50% van de bouwbedrijven vacatures meldt, gold dat in april 2001 voor bijna 70%. Ook is het aantal vacatures per 100 werknemers (vacaturegraad) gedaald van 7,2 een jaar geleden tot 5,3 nu. De sterkste daling trad op in de gww: van 8,2 naar 4,6; in de b&u was de daling beperkter: van 6,9 naar 5,8.
In de b&u daalde het aantal vacatures met 1.200 tot 5.100; in de gww met 1.000 tot 1.400. Wanneer de vacatures naar soort personeel worden uitgesplitst, blijkt dat in de b&u de meeste vacatures zijn voor geschoold personeel (bijna 3.200), terwijl in de gww de meeste vacatures voor UTA personeel zijn (770).
In de b&u zijn verder 680 vacatures voor minder geschoolden en 1.250 voor UTA personeel. In de gww zijn 150 vacatures voor minder geschoold en bijna 500 voor geschoold personeel.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van april 2002 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Zie het origineel http://www.eib.nl/ShowPers.cfm?ID=119 http://www.eib.nl/ShowActualiteit.cfm?ID=119 . Zie het origineel http://www.eib.nl/ShowPers.cfm?ID=119 .

Zoekwoorden:

Deel: ' Conjunctuurmeting bouwnijverheid april 2002 '
Lees ook