Gemeente Amersfoort

Connexxion blijft busvervoer in Amersfoort verzorgen

datum: 17 mei 2002

Het vervoersbedrijf Connexxion is de kandidaat om tot 2008 het busvervoer in de stad Amersfoort te verzorgen. Dit is het resultaat van een gemeentelijke aanbestedingsprocedure, waarin vier kandidaten offerte deden om het busvervoer in Amersfoort te gaan uitvoeren. De voorstellen van Connexxion scoorden met name goed omdat zij de dienstregeling aanzienlijk uitbreidt. Connexxion laat meer bussen per uur rijden, ook buiten de spits.
Hoe de gedetailleerde invulling van de stadsdienst eruit gaat zien is afhankelijk van de concessie-besprekingen die de gemeente nog met Connexxion voert. De concessie heeft een looptijd van zes jaar en gaat in op 15 december 2002.

Groei
Connexxion verzorgt op dit moment ook het openbaar vervoer in Amersfoort De offerte van Connexxion bevat een uitgebreid vervoer- en marketingplan, toegesneden op alle wensen en eisen van opdrachtgever en klanten in Amersfoort. Zo garandeert zij een aanzet tot groei van het aantal reizigers met 2 procent per jaar. Bovendien biedt zij een groot aantal verbindingen tussen wijken en een zeer uitgebreid aansluitplan tussen bussen onderling en tussen bus en trein. Dit laatste betekent dat er betere mogelijkheden tot overstappen komen. Met dit aanbod hoopt Connexxion meer mensen te verleiden om gebruik te maken van het openbaar vervoer in de stad Amersfoort.

Concurrentie
Met de komst van de Wet Personenvervoer 2000 is de mogelijkheid ontstaan concurrentie in het openbaar vervoer te introduceren. De wet maakt het mogelijk het openbaar vervoer aan te besteden en daarmee de verhouding met de vervoerder te verzakelijken. Amersfoort is een van de eersten die dit realiseert.

Kwaliteit
In 2001 is het programma van eisen vastgesteld waarna eind januari 2002 de aanbesteding formeel is gestart. Vier vervoerders dienden eind maart 2002 een offerte in. Na beoordeling van het aantal busdiensten en de kwaliteit daarvan, kwam Connexxion als beste uit de bus. De definitieve afspraken worden binnenkort vastgelegd in een 'concessie' die dan door beide partijen wordt ondertekend.

Deel: ' Connexxion blijft busvervoer in Amersfoort verzorgen '
Lees ook