Gemeente Almere

Keywords:

Connexxion en gemeente maken afspraken over buggyvervoer

In een overleg tussen de gemeente Almere, opdrachtgever van het stadsvervoer, en vervoersmaatschappij connexxion op 13 augustus jl. zijn nieuwe afspraken gemaakt over de handelwijze van chauffeurs bij het vervoeren van buggys/kinderwagens. De afspraken luiden als volgt: in de lage-instap-bussen van connexxion, rijdende op de stadsdienst van Almere, kunnen op het sta-balkon een aantal uitgeklapte buggys staan. Is deze plek vol, dan moet het kind op schoot worden genomen en de buggy/kinderwagen alsnog worden ingeklapt. Het beoordelen hiervan is conform de Algemene Vervoersvoorwaarden - aan de chauffeur die op dat moment zijn/haar bus bestuurt. Dit in verband met de veiligheid van kind en mede-reizigers die in het geding kan zijn als buggys het gangpad of in- en uitgang blokkeren of als de sta-ruimte op het middenbalkon al bezet is. Een andere afspraak die Connexxion en de gemeente hebben gemaakt is dat Connexxion gaat onderzoeken of het inzetten van een speciale buggy-bus op bepaalde trajecten een oplossing is voor het vervoer van buggys op de lange termijn.

De gemeente Almere kan gezien worden als de jongste stad van Nederland met een dito jonge bevolkingspopulatie. Daarnaast is er nog een te verwachten groei binnen de gemeente Almere. Dit in aanmerking nemend zal bovengenoemde afspraak niet direct leiden tot gehele oplossing van de problematiek. De afspraken kunnen ook alleen worden toegepast op de lage-instap-bussen. Het streven blijft namelijk het veilig kunnen vervoeren van alle buggys en kinderwagens zonder dat deze opgeklapt behoeven te worden. Daarom is afgesproken dat Connexxion op korte termijn een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om op bepaalde trajecten een zogenaamde buggy-bus in te zetten. Een dergelijke bus zou in staat moeten zijn om een grotere hoeveelheid buggys/ kinderwagens te vervoeren. Haalbaarheid van de mogelijkheden tot het inzetten van zon bus kunnen pas worden beoordeeld als een aantal aspecten onderzocht is.

Connexxion zal haar onderzoeksresultaten uiteindelijk voorleggen aan het gemeentebestuur die hierover, als opdrachtgever van het openbaar vervoer, zal beslissen. Vervolgens zal samen met connexxion de eventuele komst van een dergelijke vervoervoorziening in het Almeerse stadsbeeld worden voorbereid.

(geplaatst 14 augustus 2002)

Stad Almere
Leven en wonen
Ondernemen in Almere
Bestuur in Almere

Zoekwoorden:

Deel: ' Connexxion en Almere maken afspraken over buggyvervoer '
Lees ook