CDA

: De Partij : Nieuws/persberichten

Partijraad kiest Conny Kerkhof-Mos als nieuwe vice voorzitter

De Partijraad heeft Conny Kerkhof-Mos (55) uit Roosendaal gekozen tot nieuwe eerste vice voorzitter van het CDA.

Kerkhof-Mos is wethouder Financiën, Economische Zaken, Grondbedrijf, Projectontwikkeling en Toerisme, en tevens loco-burgemeester in de gemeente Roosendaal. Zij is lid van de gemeenteraad sinds 1980. Van 1982 tot 1991 was zij CDA-fractievoorzitter; vanaf 1991 is zij wethouder. Verder is zij lid van het Dagelijks Bestuur Hoogheemraadschap West Brabant en voorzitter van de Raad van Commissarissen van St. Groenhuijsen, een organisatie met ruim 1200 personeelsleden en ondermeer verpleeg- en verzorgings-huizen in diverse gemeenten in West-Brabant.

De Partijraad kon kiezen uit twee gelijkwaardige kandidaten: Conny Kerkhof-Mos en Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart uit Schipluiden. De door het Partijbestuur vastgestelde profielschets bevatte de volgende elementen:
afkomstig uit het Zuiden, bij voorkeur een vrouw, politiek-bestuurlijke ervaring, kennis van de partij (en infrastructuur), actief netwerk in maatschappij en bedrijfsleven (op nationaal niveau), herkenbaar en aanspreekbaar voor jongeren, passend in het beeld van vernieuwing en beschikbaar qua tijd.

Conny Kerkhof-Mos volgt Tineke Lodders-Elfferich op die lid wordt van de Eerste Kamer.

Voor nadere informatie: CDA-Partijvoorlichting, telefoon 070 - 3424814/817.

N.B. Fotos van Conny Kerkhof-Mos zijn verkrijgbaar bij de Afdeling Voorlichting.

Deel: ' Conny Kerkhof-Mos als nieuwe vice voorzitter CDA '
Lees ook