HE

9 juli 1999
99.044

Conservatorium Hogeschool Enschede verstevigt relaties in Euregio

Het Conservatorium van de Hogeschool Enschede kiest voor het intensiveren van de samenwerking met de Musikhochschule en de Universiteit van Münster, het Orkest van het Oosten, de Nationale Reisopera, de Twentsche Schouwburg/Het Muziekcentrum en met diverse andere instellingen en organisaties op muziekvakgebied in deze Euregio. Doel hierbij is het verder uitbouwen van een hechte, dynamisch muzikale infrastructuur in en rond Twente. Hierin speelt de samenwerking tussen het Conservatorium en de muziekscholen ook een vitale rol. Het is tevens de bedoeling vanuit dit samenwerkingsverband de relatie met de Conservatoria te Zwolle en Arnhem te versterken; met de Messiaen Academie - de gezamenlijke vervolgopleiding van Enschede, Arnhem en Zwolle - is inmiddels een wezenlijke stap in die richting gezet.

De daadwerkelijke opbouw en invulling van een dergelijk samenhangend stelsel van instellingen en organisaties in de Euregio vergt een aanzienlijke inspanning. Dat geldt niet alleen op artistiek en vakinhoudelijk terrein, maar ook op organisatorisch terrein. Het is voor het Conservatorium van groot belang dat deze inspanning geleverd wordt, temeer daar de Staatssecretaris van Cultuur alle kunstopleidingen in Nederland recent heeft uitgenodigd hun toekomstplannen omstreeks 1 januari 2000 aan hem voor te leggen.

Omdat het Conservatorium van de Hogeschool Enschede in de ontwikkeling van deze samenwerking een leidende rol willen vervullen, zal Sytze Smit, directeur van het Conservatorium, zich in het bijzonder gaan bezighouden met het aandeel van het Conservatorium in het artistiek/inhoudelijke beleid van dit samenwerkingsverband. Om dit mogelijk te maken zal voor het Conservatorium per 1 september aanstaande een tweehoofdige directie worden ingesteld, bestaande uit Sytze Smit als artistiek directeur en Jan Wolters als directeur onderwijs en organisatie. Op deze wijze zal het Conservatorium van de Hogeschool Enschede in dit belangrijke stadium zich optimaal kunnen profileren als een hoogwaardig opleidingsinstituut, dat in Euregionaal verband een belangrijke en bindende factor kan zijn bij de ontwikkeling van de muziekcultuur in dit grensgebied.

HE, Opleidingen, Opendagen, Faciliteiten, Nieuwbouw, Agenda, Persberichten, Links, Villa, Plaza


laatste wijziging gemaakt op: 15-07-99

Deel: ' Conservatorium Hogeschool Enschede verstevigt relaties '
Lees ook