Tweede Kamer der Staten Generaal

Mededeling voor de pers:

De constitutionerende vergadering van de enquêtecommissie Screbrenica vindt morgen (11 juni) om 16.30 uur plaats in de Thorbeckezaal. De (audiovisuele) pers wordt verzocht tijdig in de zaal aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,

Sabine van Meeteren
Voorlichting Tweede Kamer

https://www.tweede-kamer.nl
voorlichting@tk.parlement.nl
Tel.: 070-3183040

Zoekwoorden:

Deel: ' Constitutionerende vergadering enquêtecommissie Screbrenica '
Lees ook