Zie onderaan de reacties van Qurrent, Postcode Loterij en Stichting Doen
Zie daarop hier het antwoord van de Vastelastenbond.


Constructie energiebedrijf Qurrent roept vraagtekens op


EINDHOVEN, 20150402 -- Energieleveranciers zijn niet blij met de werkwijze van Qurrent. Ze spreken van marktvervalsing, omdat er sprake is van een oneerlijk speelveld. Energieleveranciers vinden dit omdat Qurrent wordt gefinancierd door de Nationale Postcodeloterij/stichting Doen als zijnde ‘goed doel’. Andere redenen om te beweren dat Qurrent zorgt voor oneerlijke concurrentie is omdat het bedrijf kan profiteren van kostenneutrale klantenwerving van loterijdeelnemers. Dit is op zijn beurt weer reden voor de Vastelastenbond om dieper in de bedrijfsconstructie van Qurrent te duiken.

De Vastelastenbond, consumentenvereniging voor vaste lasten, betreurt deze gang van zaken. “De liberalisering van de energiemarkt in 2004 zou voor eerlijke concurrentie moeten zorgen.” Dirk-Jan Wolfert, oprichter van de vereniging. “Het is jammer dat middels deze constructies in de energiemarkt geopereerd wordt. Wij blijven werken aan een transparante energiemarkt en voelen ons dan ook genoodzaakt om onze leden van dergelijke constructies op de hoogte te brengen.”

Commercieel startkapitaal ten behoeve van ‘goed doel’?
In 2011 ontving Qurrent ruim 11 miljoen investeringsgeld vanuit stichting DOEN. Een stichting die maatschappelijke initiatieven ondersteunt.Stichting DOEN (opgericht door de Nationale Postcode Loterij) is 100% aandeelhouder van Qurrent. Stichting DOEN heeft met de Natuur- en Milieufederaties en het HIER Klimaatbureau vanuit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij 13,5 miljoen euro gekregen voor ‘We Generate’, het plan waar het huidige Qurrent uit voort is gekomen. Daarvan is 11,9 miljoen euro besteed aan het opzetten van Qurrent en 1,6 miljoen euro voor HIER Opgewekt. DOEN heeft additioneel 1,3 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van de verdere uitrol van Qurrent.

DOEN Participaties, het investeringsfonds van DOEN, heeft eveneens een lening aan Qurrent Coöperatie verstrekt van 4,2 miljoen euro voor de aanschaf van windpark Hellegatsplein.

Qurrent is pur sang een commercieel energiebedrijf met een winstoogmerk. Dat blijkt ook uit doelstelling die Stichting DOEN op haar website schrijft. Op de website van Stichting DOEN staat een uitleg waarom men investeert in Qurrent: “DOEN wil met Qurrent een voorbeeld neerzetten en kan niet wachten totdat anderen het groot overnemen. Wanneer de markt gericht is op opwekken en besparen dan is de opzet van DOEN geslaagd. De uiteindelijke doelstelling is een gezonde bedrijfsvoering met maximale maatschappelijke winst.” (bron: website stichting DOEN - 9 maart 2015).

Klantenwerving via Postcode Loterij
Terwijl alle andere energieleveranciers anno 2015 veel marketinggeld moeten investeren in het werven van nieuwe klanten, krijgt Qurrent toegang tot het klantenbestand van de Postcode Loterij. Miljoenen loterijdeelnemers van de Nationale Postcode Loterij worden benaderd om klant te worden bij Qurrent. Aangezien de Postcode Loterij is bedoeld als loterij is het vreemd dat loterijdeelnemers een aanbod krijgen van het energiebedrijf dat met geld van diezelfde loterij is opgericht. Dit strookt ook niet met de voorwaarden van de Postcode Loterij. Al eerder werd de Nationale Postcode Loterij op de vingers getikt door de minister toen zij voornemens was de loterijdeelnemers een aanbod te doen voor een zorgverzekering: https://www.nu.nl/economie/2205394/zorgverzekering-taboe-postcodeloterij.html.

Geen onderscheidend ‘groen’ energieproduct
De werkwijze van Qurrent verschilt niet van andere energiebedrijven in Nederland. Er zijn meer energiebedrijven die 100% groene energie aanbieden en stimuleren het energieverbruik te verlagen door middel van isolatie of zonnepanelen.

Wat maakt Qurrent anders dan een andere energieleverancier?
Al eerder constateerde de Vastelastenbond dat er weinig tot geen onderscheidend vermogen is tussen Qurrent en andere groene energieleveranciers.

Qurrent zegt het voorbeeld te geven en een voorbeeld neer te zetten. Echter partijen als Greenchoice en Budget Energie bewijzen dit, met honderdduizenden klanten, al. Daarnaast zijn er nog tal van andere energieleveranciers die uitsluitend 100% groene energie leveren: Vandebron, Raedthuys, DGB, Windunie en tal van lokale initiatieven. Ook traditionele energieleveranciers bieden een product aan dat bestaat uit 100% groene energie uit Nederland (bijvoorbeeld: Eneco Hollandsewind, Nuon Windstroom, Essent Windstroom).

Winst uit energie (tegen inkoopprijs), isolatie en zonnepanelen
Qurrent geeft aan geen winst te maken op het energieverbruik. Ze bieden stroom en gas aan tegen de inkoopprijs. Echter, ze verdienen wel op de vastrechtkosten. Geen onbekend verdienmodel in de energiewereld. Aangezien dit 145,20 euro op jaarbasis is, wordt er wel degelijk geld verdiend aan de energie die klanten afnemen. Ook wordt er verdiend aan andere producten zoals isolatie en zonnepanelen.


Reactie Qurrent op persbericht Vastelastenbond

In een persbericht van 2 april 2015 zet de Vastelastenbond vraagtekens bij de onafhankelijkheid van Qurrent. Zij beweert dat haar werkwijze resulteert in oneerlijke marktverhoudingen, doordat Qurrent wordt gefinancierd door Stichting DOEN. Ook stelt de Vastelastenbond dat de propositie van Qurrent niet wezenlijk verschilt van andere energiebedrijven en dat haar verdienmodel gebaseerd is op de energie die klanten afnemen. Voor de beoordeling van het genoemde artikel is van belang dat de Vastelastenbond een belangrijke toeleverancier van klanten is van twee andere energieleveranciers: Greenchoice en Energie Direct.

Volgens het artikel zijn er energiebedrijven die menen dat Stichting DOEN met energiebedrijf Qurrent de markt verstoort. Desgevraagd beschouwt Qurrent dat als een compliment. Het veranderen van de markt is nu juist wat Qurrent voor ogen heeft. Zij wil van Nederland een energieneutrale samenleving maken waarbij elk huishouden net zoveel energie opwekt als verbruikt. Tot het zover is, biedt Qurrent levering van energie en diensten die gericht zijn op inzicht in het verbruik, besparing én onafhankelijke productie van energie door haar klanten.

Feit is, dat op dit moment slechts 4,5 % van de Nederlandse energie duurzaam is. Nederland loopt enorm achter als het gaat om duurzame opwekcapaciteit. In een markt waar de gevestigde orde en traditionele verdienmodellen nog altijd de standaard zijn en weinig transparantie is, is het nodig dat een maatschappelijke onderneming als Qurrent deze verandering teweeg brengt.
Van de bestaande markt is deze verandering niet te verwachten. Zo’n maatschappelijke onderneming kan alleen tot stand komen dankzij een financier die een maatschappelijk doel dient. Qurrent maakt winst om levensvatbaar te zijn, maar streeft niet naar winstmaximalisatie. Er zijn geen aandeelhouders die dat verlangen. Stichting DOEN financiert vele duurzame ondernemingen met een vergelijkbaar doel, waaronder Qurrent.

Ook de propositie van Qurrent verschilt wel degelijk met die van andere energiebedrijven. De meeste energiebedrijven krijgen niet alleen een vaste maandelijkse vergoeding per maand voor hun diensten, maar maken óók winst op de geleverde stroom en gas. De inkomsten van Qurrent komen alleen uit het vastrecht: het vaste maandelijkse bedrag dat de consument bij elke energieleverancier betaalt. Dat vastrecht is bovendien niet hoog. Zo hanteert prijsvechter Budget Energie hetzelfde vastrechttarief.

Ondertussen zien we dat de traditionele energiebedrijven als Greenchoice en Energie Direct zenuwachtig beginnen te worden door bedrijven als Qurrent. Ze zetten immers hun huidige verdienmodel - geld verdienen aan energieverbruik - onder druk. En daarmee wordt indirect ook het verdienmodel van de Vastelastenbond – die provisie ontvangt voor het aanleveren van klanten – bedreigd. Er zijn zelfs geluiden uit de markt dat grote energieleveranciers het model van Qurrent gaan toepassen: dat alleen al is winst. De komst van Qurrent heeft daarmee te maken.

Het klopt dat er een enkele andere energieleverancier is die eenzelfde verdienmodel heeft. Het verschil is dat Qurrent huishoudens helpt met het besparen en opwekken van energie. Ook past Qurrent het participatiemodel toe. In het participatiemodel profiteert de klant, niet het energiebedrijf. Bij Qurrent worden klanten lid van de coöperatie. Deze coöperatie investeert in duurzame energieprojecten. Van de opbrengst profiteren uiteindelijk de leden. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer duurzame projecten gefinancierd kunnen worden. Zo krijgen burgers de verantwoordelijkheid voor de vergroening van de woonomgeving en komt de mogelijke winst direct ten goede van de lokale gemeenschap. Het maatschappelijk doel van Qurrent, haar unieke participatiemodel en haar propositie die gericht is op inzicht, besparing en opwekking van energie maken Qurrent uniek.

Dat met de komst van Qurrent de markt minder transparant zou worden, zoals de Vastelastenbond suggereert, is een argument uit het ongerijmde: het zijn juist de traditionele energiebedrijven die ontransparante producten en verdienmodellen hanteren. Zo verkopen zij producten als groen, die volgens de Groene Stroom Checker van Hier Klimaatbureau als sjoemelstroom te bestempelen zijn. Momenteel zijn er in Nederland maar vier (kleine) leveranciers die van de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu een 10 kregen op het gebied van duurzaamheid (december 2014). Qurrent was daar één van. Dat moeten er snel meer worden.

Dan stellen concurrenten nog dat de hulp die Qurrent bij het werven van klanten van haar partners krijgt “oneerlijke concurrentie” zou opleveren. Qurrent zou zelfs direct toegang hebben tot het klantenbestand van de Postcodeloterij. Dat is pertinent onjuist.
Qurrent had een zeer aantrekkelijk aanbod, is duurzaam en levert voor 100% groene stroom uit Nederland wat goed aansluit bij de missie van de Postcode Loterij. De loterij heeft dit aanbod vervolgens doorgegeven aan haar deelnemers, zoals ze vaker doet met een goed aanbod van andere partijen.

Qurrent en haar partners geloven in een energieneutrale samenleving en wil de energietransitie écht van de grond krijgen. Het is tijd dat er iets verandert!

Qurrent Nederland bv | Willem Fenengastraat 23 1096 BL Amsterdam | t 088 777 1200 | i www.Qurrent.nl e vraag@Qurrent.nl | KvK 24433409 | BIC RABONL2U Rabobank NL26 RABO 01427.17.142 | BTW 8194.40.206.B.01


Reactie Postcode Loterij en Stichting DOEN op persbericht Vastelastenbond:
"Verwijten van Vastelastenbond snijden geen hout"

De Vastelastenbond verwijt Qurrent een oneerlijk speelveld en klantenwerving met het deelnemersbestand van de Postcode Loterij. Beide verwijten snijden geen hout, stellen Martijn van Klaveren, hoofd communicatie van de Nationale Postcode Loterij en Nina Tellegen, algemeen directeur van Stichting DOEN, aandeelhouder van Qurrent.

Feitelijk onjuist
In de argumentatie van de Vastelastenbond is niet helemaal duidelijk wat zij precies oneerlijk vindt. Haar belangrijkste argument lijkt toch vooral te zijn dat Qurrent "toegang krijgt tot het klantenbestand van de Postcode Loterij". Dat zou een flagrante schending zijn van de privacy van de deelnemers aan de Postcode Loterij en gebeurt dus ook niet. De Postcode Loterij zelf, niet Qurrent, heeft haar deelnemers eind 2014 een 'Voordeelagenda' gestuurd met kortingsbonnen en aanbiedingen van wel 100 bedrijven. Qurrent was één van die bedrijven. Ieder bedrijf, elke organisatie, ook de Vastelastenbond, is welkom om met ideeën te komen voor kortingen voor deelnemers van de Postcode Loterij.
Ook de verwijzing naar het probleem met de koppeling van een collectieve zorgverzekering aan deelname aan de Postcode Loterij is feitelijk onjuist. De Postcode Loterij wijst haar deelnemers graag op voordelen en regelde daarom een collectiviteitskorting bij een zorgverzekeraar. Het ministerie van V&J vond destijds dat reclame voor die collectiviteitskorting alleen gericht mocht zijn op de mensen die al meespeelden met de loterij, en niet op het grote publiek. De Postcode Loterij richt zich dus met voordelen alleen op haar deelnemers. De Voordeelagenda met haar vele kortingsaanbiedingen kan een vorm van klantenbinding worden genoemd, maar niet van klantenwerving.

Stichting DOEN
Dat Qurrent is opgericht met geld van Stichting DOEN en dat de exploitatie door die Stichting wordt gefinancierd door middel van investeringen is niet "oneerlijk". Qurrent is een van de vele initiatieven die worden ondersteund door Stichting DOEN. Als maatschappelijk investeerder wil DOEN bijdragen aan de overgang van fossiele brandstof naar duurzame energie en daar past een investering in een bedrijf als Qurrent heel goed bij. Andere initiatieven die DOEN op dit gebied van de transitie naar een groter aanbod van duurzame energie heeft gesteund zijn o.a. de Windcentrale, LedsEnable, Rockstart Energy Accelerator, Texel Energie, Lochem Energie, Energie U en Nederland Isoleert. Ook energieleverancier Greenchoice heeft steun ontvangen van DOEN voor ZonVast, een nieuw model voor een grootschalige introductie van zonne-energie bij consumenten.

Wat de grote energiebedrijven steekt is het verdienmodel van Qurrent dat precies tegengesteld is aan het verdienmodel van de meeste andere energieleveranciers. Met Qurrent wil Stichting DOEN aantonen aan de markt dat een energieleverancier ook op een andere manier rendabel kan zijn: De grote energieleveranciers verdienen immers meer naar gelang de hoeveelheid energie die ze verkopen aan hun circa 2 miljoen klanten. Of die energie groen is, grijs of zwart, is bij hen slechts een verkoopargument. Uiteindelijk verdienen zij aan het leveren van meer energie.

Dat Qurrent niet verdient aan de verkoop van gas en stroom maar alleen het vastrecht in rekening brengt bij de consument is juist. Qurrent wil mensen helpen met het besparen van energie en daar past het verdienen van geld aan mensen die meer verbruiken niet bij. Qurrent was de eerste partij in de markt met dit verdienmodel. Inmiddels zijn er ook andere aanbieders die alleen aan het vastrecht verdienen.
De Vastenlastenbond (die overigens samenwerkt met en verdient aan Greenchoice en Energie Direct – waarvan Essent eigenaar is) stelt dat Qurrent niet onderscheidend is van andere energiebedrijven die ook 100% groene energie aanbieden en stimuleren het energiegebruik te verlagen. Uit een onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Hivos uit 2014 blijkt dat Qurrent samen met drie andere kleine energieleveranciers (Windunie, Huismerk Energie en Raedthuys) de groenste energieleveranciers zijn van Nederland. Qurrent is het enige bedrijf dat en 100% groene energie aanbiedt en tegelijkertijd de klant helpt bij het besparen en zelf opwekken van energie thuis of elders. Grote energiebedrijven hebben belang bij het verkopen van zoveel mogelijk energie en doen op onderdelen iets aan duurzame energie opwekken en het besparen van energie maar dat is niet te vergelijken met het integrale concept van Qurrent. Qurrent wil bijdragen aan het terugbrengen van het energieverbruik. Het is de bedoeling om aan te tonen dat bij rond de 40.000 klanten het model van Qurrent rendabel is. Op dit moment heeft Qurrent circa 10.000 klanten.
Het doel van Qurrent is dus een daling van het energieverbruik te stimuleren en 100% groene energie verkregen uit opwekking in Nederland via wind of zon aan te leveren. Het gebruik van groene energie behoort in Nederland tot het laagste van Europa: 4,5%. In de ranglijst staat Nederland daarmee op gelijke hoogte als Roemenië. De doelstelling uit het SER-energieakkoord dat in 2014 is afgesloten door een groot aantal organisaties (van Greenpeace tot VNO-NCW) is 20% duurzame energie in 2020. Zolang grote leveranciers waaronder Nuon en Essent, die 80% van de markt in handen hebben, blijven verdienen aan het verkopen van meer energie gaan we die doelstelling nooit halen. Hoe meer partijen echt groene energie gaan aanbieden en mensen gaan helpen te besparen hoe beter, dat juichen wij alleen maar toe.

Winstoogmerk
Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond wil een transparante energiemarkt en suggereert daarmee een beetje dat Qurrent geheimzinnig zou doen over de herkomst van haar kapitaal. Toch weet hij correct weer te geven hoe het kapitaal van Qurrent afkomstig is van Stichting DOEN en indirect dus van de spelers in de Postcode Loterij. Stichting DOEN noch Qurrent doen daar geheimzinnig over. Ook citeert Dirk-Jan Wolfert correct dat de uiteindelijke doelstelling "een gezonde bedrijfsvoering [is] met maximale maatschappelijke winst". Hij concludeert hieruit dat "Qurrent [is] pur sang een commercieel energiebedrijf met een winstoogmerk", wat klinkklare onzin is. Dan begrijpt hij kennelijk niet wat met 'maatschappelijke winst' wordt bedoeld. Los hiervan, alle winst die Qurrent eventueel ooit gaat maken, gaat naar de 100% aandeelhouder Stichting DOEN, een stichting met anbi status en CBF keur, die hier weer tal van andere groene initiatieven mee kan ondersteunen.
Wij hopen dat steeds meer partijen zich in gaan zetten voor het verduurzamen van onze energie zodat we met elkaar de doelstellingen uit het energieakkoord gaan halen, of zelfs meer dan dat.

Martijn van Klaveren,
Hoofd Communicatie Nationale Postcode Loterij

Nina Tellegen,
Algemeen Directeur Stichting DOEN

Deel: ' Constructie energiebedrijf Qurrent roept vraagtekens op '
Lees ook