“Constructiebranche snakt naar betrouwbare sterkteanalyses”


OOSTZAAN, 20160623 -- Meer dan twee derde (70%) van de mensen in de Nederlandse constructiebranche vindt dat de kwaliteit van sterkteanalyses omhoog moet. Een bijna even grote groep (69%) zou graag zien dat de analyses sneller gaan. Beide resultaten komen uit een onderzoek in opdracht van FEM Data Streamliner. 36 toonaangevende analisten, rekenaars, constructeurs en managers zijn er voor ondervraagd.

Het onderzoek bewijst volgens Edgar Peetam, FEM-specialist en ontwikkelaar van FEM Data Streamliner, dat de industrie om verbetering vraagt. "Ik ben niet verrast door de bevindingen omdat ik deze problemen als voormalig analist zelf heb ervaren. Het is de reden dat ik ben begonnen met het ontwikkelen van FEM Data Streamliner."

Ook blijkt dat 43% van de Nederlandse constructeurs meer dan twintig procent van hun tijd besteedt aan rapportage. Peetam: "Dat percentage is zorgwekkend, zowel voor de constructeurs zelf als voor het management in de branche. Ik vind dat constructeurs zich moeten kunnen richten op engineering. Dat is wat ze graag doen en waar ze goed in zijn. En laten we eerlijk zijn: ze zijn te duur om veel tijd te moeten besteden aan rapportage en administratie."

Sterkteberekeningen van constructies worden meestal gedaan met een combinatie van software en calculaties met de hand. De software maakt doorgaans gebruik van de Eindige Elementen Methode (in het Engels Finite Element Method (FEM)). FEM Data Streamliner, een add-on op bestaande FEM-software, gaat een stap verder: het maakt het mogelijk om de sterkte van constructies te vergelijken met standaarden zoals die zijn vastgesteld door instanties als DNV en ABS en andere standaarden als ISO, Eurocode, API en AISC. Peetam: “Doordat het een add-on is heeft het geen invloed op de manier waarop een ingenieur gewend is te werken. Het is een aanvulling op wat er bestaat. Zie het als extra gereedschap in de gereedschapskist.”

Volgens FEM Data Streamliner worden berekeningen hierdoor kwalitatief beter en wordt het totale proces versneld. En dat alles zonder dat analisten in de constructiebranche minder belangrijk worden. “Integendeel”, zegt Peetam. “We willen hen belangrijker maken door te zorgen dat ze zich kunnen focussen op hun echte werk: het doen van de berekeningen en het schrijven van de rapporten. Onze software is een middel om versneld te kunnen zien of een constructie voldoet aan de gevraagde norm.  Daarnaast helpt het bij het rapporteren van de resultaten. Maar het ontwerpen van en nadenken over een constructie blijft bij de ingenieur zelf liggen. Daarvoor zijn ook handberekeningen en schetsen nodig, net als het bepalen van het belastingpad. Dat zal door deze software niet veranderen.”

Over het onderzoek
Het onderzoek is een initiatief van FEM Data Streamliner en is uitgevoerd door Nasano Management in mei 2016. 36 experts op het gebied van constructie zijn uitgebreid geïnterviewd over belangrijke thema’s in hun vakgebied. De ondervraagden werken in de offshore industrie, de maritieme industrie, de kranenbouw en de zware machinebouw. 31% van hen is analist of rekenaar. Anderen hebben functies als teamleider (28%), constructeur (19%) en projectleider (17%).

Over FEM Data Streamliner
FEM Data Streamliner is een onafhankelijk bedrijf dat de constructiebranche helpt met oplossingen waarmee het kan controleren of ontwerpen voldoen aan de gevraagde normeringen en standaarden. FEM Data Streamliner kan dit doen voor hun klanten, maar klanten kunnen er ook voor kiezen om zelf een licentie van de software af te nemen. Meer informatie: www.femds.com.


Deel: ' “Constructiebranche snakt naar betrouwbare sterkteanalyses” '
Lees ook