Openbaar Ministerie

Den Haag, 23 december 1999

Constructief overleg mr. J.L. de Wijkerslooth en mr. J.M. Vrakking

Hedenochtend hebben de voorzitter van het College van procureurs-generaal, mr. J.L. de Wijkerslooth, en de hoofdofficier te Amsterdam, mr. J.M. Vrakking een vruchtbaar en constructief gesprek gehad. In dit overleg heeft mr. Vrakking zijn wens herhaald voor zijn pensioengerechtigde leeftijd te willen aftreden als hoofdofficier te Amsterdam en het OM te verlaten. Over het tijdstip van dit aftreden vindt nader overleg plaats in het licht van de komende evenementen in Amsterdam en van de ontwikkelingen in het kwaliteitssysteem van het arrondissementsparket Amsterdam.

Voor het overige hebben mr. De Wijkerslooth en mr. Vrakking het volledige vertrouwen in elkaar uitgesproken.

Deel: ' Constructief overleg De Wijkerslooth en Vrakking '
Lees ook