Ernst & Young

Nieuws
Consulting
Consultants ondersteunen Stuurgroep Modernisering Politiezorg
Hoe moet het bekostigingsstelsel voor de politie worden aangepast en hoe komen korpsen in een meer gelijkwaardige financiële positie? Deze en andere zaken worden besproken in de Stuurgroep Implementatie Modernisering Politiezorg (STIMP), die ondersteund wordt door Ernst & Young Consulting. De secretariaatsvoering van de Stuurgroep is in handen van Ernst & Young Consulting.

Een gevarieerd gezelschap
De combinatie veiligheid, politie en geld ligt gevoelig. De stuurgroep is daarom een gevarieerd gezelschap. Naast voorzitter Van der Zwan zijn dat bijvoorbeeld de korpsbeheerders Wallage (Groningen), Opstelten (Rotterdam) en d'Hondt (Nijmegen) en de korpschefs Kuiper (Politie Amsterdam-Amstelland) en Straver (Politie Hollands Midden). Verder participeren het Nederlands Politie Instituut en de ministeries van BZK, Justitie en Financiën. Gezamenlijk adviseren zij de minister onder meer over het bekostigingsstelsel voor de korpsen waarvan prestatiebekostiging onderdeel zal uitmaken.

Meer informatie:
Frank Rozenberg, telefoon: (030) 259 85 99.

Deel: ' Consultants steunen Stuurgroep Modernisering Politiezorg '
Lees ook