Consument bepaalt nu verhaal dankzij innovatief journalistiek platform


Steun vanaf vandaag journalistiek onderzoek op “Yournalism”

Amsterdam, 20140930 -- “Als iedereen een beetje onderzoeksjournalist is, kunnen we veel meer verhalen vertellen.” Vanuit die gedachte is Yournalism ontstaan, een nieuw digitaal platform waar bezoekers onderzoeksjournalisten kunnen financieren. Tegelijk nodigt Yournalism iedereen uit zelf voorstellen voor onderzoek in te dienen. Momenteel blijven nog veel verhalen door geldgebrek bij bestaande redacties liggen. Yournalism zoekt met behulp van burgers alternatieve financiering voor deze verhalen. Vandaag gaat het met de Tegel bekroonde project live en kunnen voorstellen en financiële bijdragen binnenstromen op Yournalism.nl.

Met 600 vrienden, kennissen of buurtbewoners antwoord op je vraag

Wie nu naar Yournalism.nl gaat, vindt reeds acht onderzoeksvoorstellen open voor financiering, met onderwerpen variërend van aanhoudend gebruik van een schadelijke onkruidbestrijder door gemeenten tot de gedwongen fusies van streekziekenhuizen. Bezoekers kunnen per onderzoek een bedrag doneren. Zodra er een bedrag van €3000,- verzameld is, kan er een journalist aan het werk. Ieder onderzoek heeft minstens 30 supporters nodig. Zo wordt disproportionele invloed van bepaalde individuen voorkomen. Voor een maximale impact wordt het resultaat van het onderzoek via traditionele mediakanalen verspreid. Yournalism beschikt over een database met talentvolle freelance journalisten die op basis van expertise aan een verhaal gekoppeld worden.

Bezuinigingen op redacties gevaar voor onderzoeksjournalistiek

De zorgen van bedenker Sybren Kooistra vormden de aanleiding tot het oprichten van Yournalism: “Als journalist zie ik het iedere dag: kranten worden minder gelezen, er is minder geld en toch moet er iedere dag evenveel papier gevuld worden. Redacties beknibbelen op tijd en personeel en vele verhalen blijven liggen. Wil de journalistiek haar waakhondfunctie behouden, is het tijd voor vernieuwende manieren om dit mogelijk te maken.” Mede-oprichter Huub Schuijn: “Of je je nu zorgen maakt over de gang van zaken rondom de sloop van woningen in je omgeving of over de macht van verzekeraars: als jij genoeg medestanders vindt, kan ieder verhaal er komen. We verbinden de kennis van de crowd met de scherpe pen van ervaren journalisten.”

Journalistieke belofte wordt ingelost

Hoewel Yournalism vandaag online gaat, geldt het project al langer als een grote belofte in de mediawereld. Het platform kwam tot stand dankzij het winnen van de Persinnovatieprijs van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Naast het behalen van de Tegel, de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland, was Yournalism tevens een tijd lang publieksfavoriet bij de Accenture Innovation Award. Tot slot won Yournalism de duurzaamheidsprijs van Google Start-up Weekend. Vanaf vandaag lost het platform haar belofte in en kunnen de eerste verhalen gefinancierd worden.Noot voor redacties:

Deel: ' Consument bepaalt nu verhaal dankzij innovatief journalistiek platform '
Lees ook