CBS

Consument blaakt weer van vertrouwen

De consument toonde in september dit jaar een veel groter vertrouwen in de Nederlandse conjunctuur dan afgelopen augustus. Het consumentenvertrouwen heeft zich nagenoeg geheel hersteld van de sterke dalingen van een jaar geleden en bereikte in september bijna het recordniveau van juni 1998.

In september had per saldo 24 procent van de ongeveer duizend ondervraagden een positief oordeel over het economische klimaat. Afgelopen augustus was dat nog maar zes procent. Dergelijke stijgingen tussen twee maanden zijn een uitzondering. Alleen tussen februari en maart 1991 is een grotere toename waargenomen. De consument was in september vooral positiever over de economische ontwikkelingen van de afgelopen twaalf maanden. Ook wat betreft de te verwachten economische ontwikkelingen toonden meer mensen zich optimistisch.

De koopbereidheid van de consument bleef onveranderd groot. Men was vooral optimistischer over de te verwachten eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden. Ook de bereidheid om grote aankopen te doen steeg iets. Als rekening wordt gehouden met mogelijke seizoensinvloeden, dan was de koopbereidheid zelfs een stuk groter dan in augustus.

Martin Mellens

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 04 oktober 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Consument blaakt weer van vertrouwen '
Lees ook