Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

Consument cruciaal in denken over dierenwelzijn

9 oktober 2001 - Minister Brinkhorst wil de omschakeling van de Nederlandse veehouderij naar een diervriendelijker manier van produceren binnen 10 tot 20 jaar voltooid zien. Dat blijkt uit het beleidsvoornemen over dierenwelzijn: 'Houden van dieren' die hij vandaag aan diverse maatschappelijke organisaties heeft gezonden voor commentaar. Het gaat hier onder meer om organisaties op het gebied van landbouw, consumentenzaken en dierenwelzijn. De Tweede Kamer heeft het stuk ter informatie ontvangen.

De consument speelt volgens Brinkhorst een cruciale rol. Consumenten zullen in de supermarkt of slager meer moeten kiezen voor diervriendelijk geproduceerd vlees en bereid zijn daar meer voor te betalen. Om bij die keuze te helpen wil hij binnen 5 jaar informatie op dierlijke producten over de omstandigheden waarin de dieren hebben geleefd. Brinkhorst zal daarnaast onderzoeken of het mogelijk is via BTW of accijns de consumptie van diervriendelijk geproduceerd vlees te bevorderen.

Met het beleidsvoornemen 'Houden van dieren' wil Brinkhorst een omslag bereiken in het denken en handelen van de maatschappij als het gaat om dierenwelzijn. Hij zoekt daarvoor een zo breed mogelijke maatschappelijke steun. De kern van het beleidsvoornemen is, dat dieren respect en bescherming verdienen en hun natuurlijk (soorteigen) gedrag moeten kunnen vertonen. Uitgangspunt hierbij is dat het dier zich niet hoeft aan te passen aan het houderijsysteem, maar het houderijsysteem aan het dier. Het beleidsvoornemen sluit aan bij het rapport dat de denkgroep-Wijffels onlangs uitbracht.

Een aantal productiemethoden kan, na onderzoek, als welzijnsonvriendelijk worden bestempeld. Het voornemen daarbij is om deze productiemethoden te verbieden. De sector zal in een dergelijk geval in de gelegenheid worden gesteld met alternatieven te komen.

Omdat Nederland een open economie heeft, wil Minister Brinkhorst welzijn ook op de Europese agenda krijgen. Hij zal actief op zoek gaan naar bondgenoten om samen te ijveren voor Europese regelgeving voor zowel de etikettering van dierlijke producten als voor welzijnsomstandigheden in de stallen.

Het beleidsvoornemen zal na verwerking van de reacties, in definitieve vorm naar de Tweede Kamer worden gestuurd. De minister is ook nog van plan binnenkort een seminar over het thema te organiseren.

Pers


---

Deel: ' Consument cruciaal in denken over dierenwelzijn '
Lees ook