STICHTING SVM PACT

Consument minder milieubewust dan hij denkt

NIPO: gebrek aan kennis over milieuaspecten

De Nederlander zegt trouw papier en glas van het overige huishoudelijke afval te scheiden. De gang naar de glasbak is voor 84% van de burgers een vaste gewoonte geworden. Een kwart van de Nederlanders geeft aan glas en papier altijd apart te houden, de helft regelmatig tot vaak. Milieubewust zijn en recycling, zijn de belangrijkste argumenten voor het scheiden; gemakzucht het belangrijkste motief dat niet te doen.
Dit concludeert het NIPO uit een enquête onder ruim 600 Nederlanders.

SVM-PACT concludeert dat het beeld dat de consument over zichzelf heeft te rooskleurig is. Met name bij papier en karton blijft de inzameling uit huishoudens met slechts 36% te laag. Dit geldt evenzo voor glas, waarvan de consument bijna een kwart niet gescheiden houdt. Dit is voor SVM0PACT aanleiding nog intensiever samen te gaan werken met gemeenten.

De overige resultaten worden morgen bekend gemaakt door SVM-PACT tijdens het congres Convenant Verpakkingen III, 'Verpakkingen in perspectief' te Utrecht.

De Nederlander weet dat goed verpakken belangrijk is. Bescherming van het product (38%) houdbaarheid/versheid (28%), hygiëne (25%) en vervoersgemak (25%) worden het meest genoemd als positieve aspecten van verpakkingen.
De kennis over de milieuaspecten van verpakkingen is echter gebrekkig. De burger overschat de milieubelasting. Van de ondervraagden zegt 51% dat verpakkingen veel afval veroorzaken en meent 29% dat ze slecht zijn voor het milieu. Daadwerkelijk vormen verpakkingen slechts 2% van het afval dat in Nederland uiteindelijk wordt verbrand of gestort. Van alle verpakkingsmaterialen die op de markt komen, wordt inmiddels 61% gerecycled. Glas (78%) en blik (78%) zijn koploper. Papier volgt met 66%. Dit hoge percentage wordt door gescheiden inzameling bij bedrijven behaald. Verbetering van het gescheiden inzamelen bij huishoudens in stedelijke gebieden moet tot nog hogere recyclingpercentages leiden.

Kleine verpakkingen zijn een uitkomst voor een- en tweepersoonshuishoudens, scholieren en werkenden, dat vindt de helft (51%) van de ondervraagden. Nog eens 39% is het deels eens met deze uitspraak. De stelling dat door kleinere verpakkingen minder product wordt weggegooid onderschrijft 45% van de ondervraagden. Tegelijkertijd worden kleinere verpakkingen door 50% geassocieerd met teveel of overbodig verpakken en milieubelasting.

SVM-PACT is de uitvoeringsorganisatie van het Convenant Verpakkingen III, waarbij zijn aangesloten 250.000 bedrijven, vijf materiaalhergebruikorganisaties en 100 brancheorganisaties.

Deel: ' Consument minder milieubewust dan hij denkt '
Lees ook