P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 9 juni 1999. Consumenten moeten plaats krijgen in landbouwdebat

De Groenen vinden dat in de hele dioxinecrisis de economische belangen primeerden op de belangen van de consumenten en dat de consumentenorganisaties er niet bij betrokken werden. Een vijftiental Europese consumentenorganisaties ging in op de uitnodiging van de Groenen in het Europees parlement voor een bijeenkomst rond de dioxinecrisis.

Samen met hen stellen de Groenen vast dat de consumentenorganisaties in heel de dioxinecrisis geen enkele rol spelen, niettegenstaande zij de meest betrokkenen zijn. Zware kritiek werd er gehoord enerzijds op de té intensieve landbouw die ten koste gaat van de kwaliteit van het voedsel.

En anderzijds op de ondoorzichtigheid van de voedselketen, waardoor bv. een besmetting zeer moeilijk op te sporen is. Samen met de Groenen werd er aangedrongen op een heroriëntering van het landbouwbeleid, waarbij de consumentenorganisaties in de toekomst een duidelijke plaats willen krijgen.

Geen schadevergoeding voor veevoederbedrijven, wel voor gewone boer
************************************************************************** Wat betreft de vergoedingen vindt Agalev dat veevoederbedrijven door de overheid niet vergoed moeten worden voor de geleden schade omdat ze mee aan de basis liggen van het probleem. Dit geldt echter niet voor de vele veetelers, waarvan de meesten werken als loonkwekers in contractteelt. Zij hebben geen keuze welke veevoeder ze gebruiken en zijn volledig afhankelijk van hun integratoren, dat zijn de veevoederbedrijven. Daarom stellen wij voor dat voor hen een schadefonds wordt ingesteld. Een herorientering in het landbouwbeleid houdt voor de Groenen in dat de contractteelt wordt afgebouwd zodat de boeren als zelfstandige landbouwers op een onafhankelijke manier gezonde veevoeders kunnen gebruiken.

Vera DUA, 0477 54 48 57
Magda AELVOET, 075 85 04 35


Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Consument moet plaats krijgen in Vlaams landbouwdebat '
Lees ook