Consumentenbond

Consument vraagt meeste aandacht voor biotechnologie

8 juli 1999

De Nederlandse consument wil dat de Consumentenbond de komende jaren veel aandacht zal schenken aan het onderwerp biotechnologie. Dit thema is tot nu toe het meest gekozen in de campagne Zuivere Voeding. De publiekscampagne van de Consumentenbond heeft in de maand juni bijna 15.000 reacties opgeleverd. Uit een indicatief onderzoek onder deskundigen blijkt biotechnologie ook hoog te scoren. De mening over dit onderwerp loopt echter sterk uiteen. Sommige deskundigen vinden biotechnologie de meest zorgwekkende ontwikkeling van de laatste tijd, terwijl anderen biotechnologie juist omschrijven als meest veelbelovende ontwikkeling.

Sinds 1 juni kunnen consumenten hun stem uitbrengen op twaalf voedingsthema's. Gevraagd is welke drie thema's de consument belangrijk vindt. De drie meest gekozen thema's worden de komende jaren aandachtsgebied van de Consumentenbond. Via internet brachten ruim 2000 mensen hun stem uit; ruim 12.000 consumenten hebben reeds een antwoordkaart teruggestuurd. De top 3 luidt op dit moment:
1. genetisch gemodificeerde producten

2. diervriendelijke producten

3. duidelijke informatie op het etiket
47% van alle respondenten vraagt aandacht voor genetisch gemodificeerde producten, ofwel biotechnologie; 32% doet dat voor diervriendelijke producten en hetzelfde percentage (maar met net iets minder stemmers) vindt dat de Consumentenbond zich in de toekomst bezig moet blijven houden met duidelijke informatie op etiketten. Hoewel nog lang niet alle binnengekomen kaarten zijn verwerkt, verwacht de Consumentenbond niet dat de definitieve resultaten significant anders zullen zijn.

Basisscholen
In de twee laatste weken van juni, zijn ook de Nederlandse basisscholen in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan de campagne. Hiertoe is een speciale scholensite gebouwd op de internetsite van de Consumentenbond. Nadat ze aandacht aan het onderwerp voeding hebben besteed, hebben 41 scholen klassikaal hun stem uitgebracht. Hun top 3: 'diervriendelijke producten' (68%), 'voedselhygiëne' (48%), 'voedselallergie' en 'effect van milieuvervuiling in voedsel' (beide 24%).

Deel: ' Consument vraagt meeste aandacht voor biotechnologie '
Lees ook