Ingezonden persbericht


Persbericht 18 juli 2002

Consument wil duidelijkheid over herkomst hout

Het aantal consumenten dat bij aankoop van houtproducten let op het FSC-keurmerk voor duurzaam geproduceerd hout is gestegen van 2% naar 13% in een jaar tijd. De consument vraagt uitdrukkelijk om meer duidelijkheid over de herkomst van hout bij aankoop van houtproducten. En consumenten weten dat hun keuze voor hout met het FSC-keurmerk bijdraagt aan de bescherming van bossen. Dat concludeert het Wereld Natuur Fonds op basis van een consumentenonderzoek naar de bekendheid van het FSC-keurmerk, waarvan de resultaten vandaag bekend worden gemaakt..

Bekendheid
Was in 2001 nog slechts 1% van de consumenten in staat spontaan het houtkeurmerk FSC te noemen; in 2002 kent 12% van de consumenten spontaan het FSC-keurmerk bij beantwoording van de vraag welke keurmerken voor houtproducten men kent. De totale bekendheid van het FSC-keurmerk is gestegen van 12% in 2001 naar 44% in 2002. "Hout met het FSC-keurmerk breekt daadwerkelijk door in Nederland" concludeert Arnold van Kreveld, manager bossen bij het Wereld Natuur Fonds.
Het FSC-keurmerk onderscheidt zich zichtbaar in bekendheid van de overige keurmerken in de markt. Andere keurmerken als EKO, Keurhout en het KOMO keur komen in het onderzoek uit op een bekendheid van tussen de 0% en 1%; een bekendheid die ongewijzigd is ten opzichte van 2001. "We zien een duidelijke toename in het aantal bedrijven dat FSC-hout verkoopt" reageert een enthousiaste Sandra Mulder, directeur FSC-Nederland.

Succesvol
De gezamenlijke campagne "Spaar het woud, koop FSC-hout" die het Wereld Natuur Fonds dit voorjaar in nauwe samenwerking met 30 bedrijven heeft gevoerd blijkt succesvol te zijn geweest. "De doelstelling was om de spontane bekendheid met het FSC-keurmerk tot 10% te verhogen. Dat is ruimschoots gerealiseerd", concludeert een tevreden Van Kreveld. "De groep mensen die nu zegt op het keurmerk te letten bij aankoop van houtproducten (13%) is al groter dan de groep mensen die in 2001 aangaf wel eens van het FSC-keurmerk te hebben gehoord (10%)." Deze onderzoeksresultaten sterken het Wereld Natuur Fonds in het vertrouwen dat hout met het FSC-keurmerk op de Nederlandse markt niet meer is weg te denken. Consumenten die een verantwoorde keuze willen maken bij aankoop van een houtproduct zullen steeds vaker vragen naar het FSC-keurmerk. Mogelijk nemen kopers nu nog wel eens genoegen met het verhaal van een verkoper die zegt dat het product geen FSC-keur heeft, maar dat voor dat hout bomen zijn teruggeplant. Meer en duidelijker informatie voor de consument en betere voorlichting door de verkopers, zal ertoe leiden dat consumenten zich in de toekomst niet meer om de tuin zullen hoeven laten leiden, zo meent het Wereld Natuur Fonds.
Uit de reacties van de bedrijven die mee hebben gedaan aan de campagne, blijkt dat zij met name de informatie voor consumenten en voor verkopend personeel gepaard met deze actie ernorm waarderen. Dat is, naast het feit dat ze bijdragen aan een duurzaam proces en dus behoud van prachtige bossen, een belangrijke reden voor bedrijven om volgend jaar weer mee te doen met een consumentencampagne voor FSC.

Natuurwinst
Het feit dat meer en meer consumenten kiezen voor hout met het FSC-keurmerk, betekent een enorme winst voor de natuur. Consumenten willen zeker stellen dat hun houtproducten afkomstig zijn uit bossen, die voor de toekomst behouden blijven. Daarmee is de toekomst van tal van planten en diersoorten, die in die bossen leven, zekergesteld. En bovendien zullen toekomstige generaties een boterham kunnen blijven verdienen aan deze duurzame manier van houtwinning. Het Wereld Natuur Fonds blijft zich daarom wereldwijd inzetten om daar waar sprake is van houtwinning/houtproductie, dit te doen volgens de criteria van FSC (Forest Stewardship Council), het enige onafhankelijke en wereldwijd erkende houtkeurmerk.

Aan de campagne "Spaar het woud, koop FSC-hout" in het voorjaar van 2002 hebben 30 bedrijven deelgenomen waaronder: Intratuin, Karwei, Europatuin, Gamma, Leen Bakker, Kwantum, Tuincentrum Overvecht, Praxis, Hema en Blokker.


---

Deel: ' Consument wil duidelijkheid over herkomst hout '
Lees ook