SER


20 januari 1999

OVERHEID EN ONDERNEMERS MOETEN CONSUMENTEN BETER INFORMEREN OVER MILLENNIUMPROBLEEM

Zowel de overheid als de ondernemers moeten meer informatie geven aan consumenten over het millenniumprobleem dat kan ontstaan bij producten thuis zoals computers, software en videorecorders. Die informatie moet de consument prikkelen aan oplossingen te werken en waar nodig om meer informatie over het millenniumprobleem te vragen, zodat er een wisselwerking tot stand wordt gebracht. Marktpartijen zouden waar nodig tot nieuwe zelfreguleringsafspraken boven de reeds bestaande moeten komen. Deze kunnen ook inhouden dat, indien zich bij bepaalde producten naar verwachting juist geen millenniumprobleem zal voordoen, de consument daarover branchebreed wordt geïnformeerd.

Dat staat in een brief van de Commissie voor
Consumentenaangelegenheden (CCA) van de SER aan minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid, minister Jorritsma en staatssecretaris Ybema van Economische Zaken en staatssecretaris Benschop van Buitenlandse Zaken. De brief is uit eigen beweging uitgebracht. Voorzitter van de CCA is mevrouw mr. P.C. Lodders-Elfferich.

De CCA vindt dat helder moet worden gemaakt wie verantwoordelijk is voor het oplossen of voorkomen van de oorzaak van millenniumproblemen. Als het om publieke voorzieningen gaat in de sfeer van energie en telecom, ligt de verantwoordelijkheid volgens de CCA bij de producent. Gaat het om producten thuis, zoals computers of videorecorders, dan dient de consument zélf initiatieven te ondernemen om de oorzaak van de problemen weg te nemen; hij heeft ook een onderzoeksplicht en dient schade zoveel mogelijk te voorkomen. Maar de consument kan dit alleen als hij adequaat is geïnstrueerd en goed voorgelicht. Hier is volgens de CCA ook een belangrijke rol weggelegd voor consumentenorganisaties.

Verder schrijft de CCA zich ernstig zorgen te maken over het punt dat landen als Duitsland, België en Frankrijk het millenniumprobleem weinig voortvarend aanpakken. Deze landen lopen beduidend achter bij bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Ook binnen het Europese bedrijfsleven zijn er grote verschillen: de internationale bankensector bijvoorbeeld pakt het milleniumprobleem veel gestructureerder aan dan de internationale energiesector. Bovendien constateert de CCA dat de Europese Commissie zich hierin weinig actief opstelt. Zij vindt het juist heel belangrijk, vanwege de onderlinge afhankelijkheid van de nationale economieën, dat het milleniumprobleem in alle landen adequaat wordt aangepakt en pleit daarom voor meer acties op Europees niveau, zowel van overheden als van marktpartijen, met de Europese Commissie als regisseur. De CCA doet een dringend beroep op de Nederlandse overheid om te bevorderen dat de Europese Commissie die rol gaat spelen.

Deel: ' 'Consumenten beter informeren over millenniumprobleem' '
Lees ook