Consumentenbond

Consumenten draaien op voor kosten digitale televisie

Kabinet legt kamerbrede motie naast zich neer

De ministerraad heeft vandaag besloten dat consumenten grotendeels zelf op moeten draaien voor de kosten van de aanschaf van nieuwe kabels en stekkers, wanneer digitale televisie via de ether, DVB-T, wordt ingevoerd. DVB-T stoort op televisie-ontvangst via de kabel. Herhaalde verzoeken van de Consumentenbond om extra kosten niet af te wentelen op consumenten en een kamermeerderheid die zich eveneens uitgesproken heeft tegen een bijdrage in de kosten door consumenten, heeft de ministerraad naast zich neergelegd.

De invoering van digitale televisie via de ether zal bij een groot deel van de consumenten zorgen voor storingen bij televisie kijken via de kabel. Zij zullen nieuwe stekkers en kabels moeten aanschaffen om die storingen tegen te gaan. Het besluit van de ministerraad houdt in dat iedere consument een kortingskaart krijgt als tegemoetkoming in de kosten. Dit betekent dat nog steeds de helft van de kosten voor rekening komt van de consument. Zij moeten dus betalen om de storing, veroorzaakt door een techniek waar ze geen gebruik van maken, tegen te gaan.

De Consumentenbond is op zich een voorstander van concurrentie tussen en op infrastructuren. De introductie van DVB-T begin volgend jaar breidt de keuzevrijheid van consumenten uit. Wel is de Consumentenbond van mening dat consumenten niet de dupe mogen worden van nieuwe technieken. Zeker in het begin zullen veel consumenten nog geen gebruik maken van de nieuwe techniek, maar ondervinden tegelijkertijd dus wel hinder. Consumenten moeten door het besluit van het kabinet meer gaan betalen voor dezelfde dienst, namelijk het gebruik maken van hun kabeltelevisie.

Ook de Tweede Kamer heeft eerder aangegeven dat consumenten niet moeten opdraaien voor bijkomende kosten. Hiertoe is een Kamerbrede motie (van Wagenaar c.s.) aangenomen.

De Consumentenbond vindt dat de overheid of de aanbieder van de digitale televisie de kosten voor de consument volledig op zich moeten nemen. In een brief zal de Consumentenbond kamerleden vragen Staatssecretaris Van der Ploeg ter verantwoording te roepen voor het niet uitvoeren van een kamerbreed aangenomen motie.

Deel: ' 'Consumenten draaien op voor kosten digitale televisie' '
Lees ook