Gemeente Breda


CONSUMENTEN GEVEN KEURMERK AAN WINKELS IN `DE BURCHT'

Veertien winkels in winkelcentrum `De Burcht' ontvangen vandaag, woensdag 9 februari het zogenoemde consumentenkeurmerk. Wethouder M. Heerkens reikt het eerste keurmerk uit. Dit keurmerk geeft aan of winkels goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor bezoekers. De winkels zijn gekeurd door het Consumenten-wijk-keurteam (CWK) dat zich richt op winkels, voorzieningen en openbare gebouwen in de wijken IJpelaar, Overakker, Blauwe Kei, Ginneken en Bavel. De officiële uitreiking vindt plaats tussen 14.00 en 15.00 uur in winkelcentrum `De Burcht'.

Het CWK bestaat uit zeven vertegenwoordigers van bewoners, woon- en consumentenorganisaties en wijk- en dorpsraden die de wijk keuren op geschiktheid voor jonge én oude bewoners. Daarbij kijkt het CWK bijvoorbeeld naar obstakels op de stoep en de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen in een rolstoel. Ook wordt gekeken of de toonbank niet te hoog is en of bezoekers gemakkelijk bij de pinautomaat kunnen. Aan de hand van criteria van het Gehandicapten Platform Breda beoordeelt het CWK of een winkel of voorziening het keurmerk verdient of dat er nog aanpassingen wenselijk zijn. De criteria die het team hanteert, zijn lichter dan de eisen van het Internationaal Toegankelijkheidssymbool - de rolstoel.

In totaal zijn 20 winkels, 2 banken, een postkantoor, 2 kappers en een tearoom bezocht en beoordeeld. Onder de 14 winkels die het consumentenkeurmerk ontvangen, bevinden zich twee supermarkten en 12 winkels binnen de categorie detailhandel. Het
Consumenten-wijk-keurteam heeft de overige winkels gewezen op de aanpassingen die gedaan moeten worden om in de toekomst het keurmerk te ontvangen.

Het initiatief past binnen het gemeentelijk project `Geschikt wonen voor iedereen' dat zich richt op het district Zuid-Oost. Het doel van het project is de leefbaarheid voor alle bewonersgroepen in deze buurten te verbeteren. Daarvoor is niet alleen een goede woning noodzakelijk, maar ook een veilige, begaanbare en bereikbare woonomgeving en voldoende zorgdiensten. Daarom richt de gemeente Breda zich op een totale aanpak van de buurt. Het project `geschikt wonen voor iedereen' wordt ondersteund door Brabants Ondersteuningsinstituut voor Zorg (BOZ) en SOAB - adviesbureau voor woning en leefomgeving. De gemeente heeft ¦ 5000,- beschikbaar gesteld voor onkosten en activiteiten van het Consumenten-wijk-keurteam.

Breda, 9 februari 2000

Deel: ' Consumenten geven keurmerk aan winkels `de burcht' Breda '
Lees ook