Consumentenbond

Bond bezorgd over consumentenkwesties in regeerakkoord 16 mei 2002

Reactie Consumentenbond op verkiezingsuitslag

De Consumentenbond heeft met interesse kennis genomen van de (definitieve prognose van de) uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Deze uitslag, waarbij de zittende partijen in het kabinet enorm hebben verloren ten opzichte van de oude en nieuwe oppositiepartijen, is een kras helder signaal van de kiezers voor een andere overheid: de overheid moet snel betere prestaties gaan leveren en daarop worden afgerekend. Maar de Consumentenbond is bezorgd of bij de formatie van een nieuw kabinet en het opstellen van het regeerakkoord de consument écht centraal zal staan.

Uit de verkiezingsuitslag van vanavond blijkt dat de kiezers sterk ontevreden zijn over de prestaties die de overheid levert. Veel meer dan voorgaande verkiezingen gaat het de burgers om waar voor hun belastinggeld. Ze rekenen aanbieders - daar op af, zoals we vanavond hebben gezien. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zorg (met zijn lange wachtlijsten), het onderwijs (met zijn gebrekkige kwaliteit), de spoorwegen (met alle vertragingen en uitval) maar ook voor veel halfslachtig geliberaliseerde markten, zoals de notarissen, het taxivervoer en de telecommunicatie, waar prijs en prestatie niet direct met elkaar verbonden zijn.

Alle partijen hebben in hun programma's op deze consumentenkwesties ingespeeld. Wat nu zeker niet mag gebeuren, is dat de problemen van de Nederlandse burgers niet serieus worden genomen. Het grote risico van de kabinetsformatie en de daaropvolgende vorming van het regeerakkoord is volgens de bond, dat partijen niet daadwerkelijk bereid zullen zijn burgers centraal te stellen, omdat zij meer tijd en energie steken in de onderlinge relaties en hoe zij met elkaar samenwerken. Ook moeten zij oppassen niet weer in oude reflexen te vervallen. De Consumentenbond is daarom bezorgd of er op korte termijn een stevig regeerakkoord kan ontstaan, waarin burgers en consumenten écht voorop staan.

Het nieuwe regeerakkoord moet dan ook zeker een fundamentele vernieuwing van de overheid bevatten op consumentengebied. Dat betekent dat de overheid een actieve rol als `marktmeester' op zich moet nemen in markten die vanuit consumentenperspectief niet goed functioneren. En dat de overheid zelf het voorbeeld stelt door goede prestaties te leveren: het tempo van de noodzakelijke verbetering in de kwaliteit van publieke diensten moet snel omhoog.

In de ogen van de Consumentenbond kan dat alleen als poldermodel (in de zin van eindeloos overleg met een slap en vaag compromis als resultaat) in de uitvoering van beleidsmaatregelen wordt losgelaten én als via het vooraf stellen van targets, het structureel meten en het publiceren van de resultaten de overheid kan worden afgerekend op haar beloftes.

Deel: ' Consumentenbond bezorgd over consumentenkwesties in regeerakkoord '
Lees ook