Consumentenbond

Bond blij met verbod ongevraagde reclame
30 mei 2002

Spammen via e-mail en sms vanaf volgend jaar verboden

De Consumentenbond is blij met het besluit van het Europese Parlement van vandaag over ongevraagde reclame via e-mail en SMS. Het parlement heeft besloten dat reclame via elektronische weg zonder toestemming van de ontvanger verboden wordt. Aan het kopen van e-mail adressen en mobiele telefoonnummers om vervolgens blind reclame te versturen komt hiermee hopelijk een einde. De Consumentenbond heeft hier jarenlang, zowel op nationaal als internationaal niveau, voor gestreden.

De Consumentenbond heeft sinds 1999 een lobby ingezet voor een verbod op ongevraagde reclameboodschappen via

elektronische communicatie zoals e-mail en SMS. En met succes, zo is vandaag gebleken. Het Europees Parlement heeft namelijk gekozen voor een regeling waarbij ongevraagde reclame alleen mag worden verstuurd als de ontvanger daarvoor toestemming heeft gegeven. Zo heeft de consument zelf in de hand van wie hij reclame ontvangt en wordt voorkomen dat je mailbox overloopt van berichten waar je niet om gevraagd hebt of je op je mobiele telefoon gestoord wordt met tekstberichten die je niet wil ontvangen. Als een consument reeds een bestaande relatie heeft met een bedrijf, mag dat bedrijf wél ongevraagde reclame versturen, maar de klant moet daar dan op een simpele manier van af kunnen komen.

De Consumentenbond denkt dat hiermee ongevraagde reclame per e-mail en SMS grotendeels verleden tijd is. De meeste afzenders van dergelijke `spam' hebben namelijk geen bestaande relatie met de ontvanger. En de bedrijven die dat wel hebben, zullen die relatie niet op het spel willen zetten en zorgvuldig met hun reclame omgaan. Voorwaarde om het probleem écht uit de wereld te helpen is wel dat de handhaving voortvarend ter hand wordt genomen. Het Europees besluit moet uiterlijk volgend jaar worden omgezet in nationale wetgeving. De Consumentenbond vraagt op voorhand aan de overheid om goed toe te zien op de naleving van de wet. Voorkomen moet worden dat bedrijven zich niets aantrekken van de aangescherpte regelgeving.

Vandaag is overigens nog een belangrijke stap genomen naar een betere bescherming van de privacy van de digitale consument: het Europees Parlement heeft ook besloten dat bedrijven vooraf eerlijke informatie moeten geven over het gebruik van `cookies': kleine bestandjes waarmee persoonlijke informatie van de klant kan worden opgeslagen. Ook over dit besluit is de Consumentenbond zeer tevreden.

Deel: ' Consumentenbond blij met verbod op spammen via e-mail en sms '




Lees ook