Consumentenbond


Consumentenbond boos op Postbank
21 september 2001

De Consumentenbond heeft de Postbank alsnog om een reactie gevraagd naar aanleiding van de brief over de betaalde giropas die klanten van de Postbank deze week kregen. De klachtenstroom over deze brief is niet mis. Bovendien vindt de Bond de uitspraken van de Postbank in de Volkskrant van 20 september zeer ongepast.

De Consumentenbond betreurt de manier waarop de Postbank de wijziging doorvoert: klanten moeten de nieuwe giropas en bijbehorende kosten accepteren, tenzij ze hiertegen bezwaar maken. Deze negatieve optie is veel consumenten in het verkeerde keelgat geschoten. In een brief aan de directeur van de Postbank verzoekt de Bond het bedrijf in de toekomst een andere aanpak te kiezen. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken waar de Consumentenbond bezwaar tegen heeft.

Consumenten moeten nog wennen aan de euro. Daarom zijn er afspraken gemaakt dat prijzen in guldens en in euro's vermeld worden. De Postbank heeft in zijn brief alleen gebruik gemaakt van eurobedragen. De Consumentenbond vindt het verwerpelijk dat de Postbank, als een van de verantwoordelijke instellingen in het betalingsverkeer, zich niet aan deze afspraken houdt.

De Postbank maakt het zijn klanten niet mogelijk op 1 januari soepel over te stappen op de euro. Voor zo'n soepele omschakeling moeten consumenten gestimuleerd worden zoveel mogelijk gebruik te maken van passen en moeten zij snel en op zoveel mogelijk plaatsen over euro's kunnen beschikken. Met de invoering van de nieuwe passen op 1 januari zullen veel mensen alleen nog bij pinautomaten van de Postbank en de ING-bank terecht kunnen. Daarmee lijkt de Postbank een soepele omschakeling naar de euro tegen te werken. De Consumentenbond verzoekt de bank dan ook het nieuwe passenbeleid een kwartaal uit te stellen.

De Postbank gaat uit van het foute principe dat wie niets doet, voor de giropas wil betalen. Het omgekeerde zou het geval moeten zijn. Daarom wil de Bond dat consumenten na afschrijving van de 7 euro nogmaals kunnen kiezen tussen de betaalde en de gratis pas. Wanneer consumenten alsnog voor de gratis pas kiezen, moet het afgeschreven bedrag onmiddellijk teruggestort worden.

Klanten die van de gratis pas gebruik willen maken, moeten een briefje sturen naar de Postbank waarvoor portokosten in rekening worden gebracht. Bijzonder klantonvriendelijk, vindt de Bond. Hier komen dan ook heel veel klachten over. De Consumentenbond vindt dat de Postbank deze portokosten moet terugbetalen.

Tot slot vindt de Consumentenbond de uitspraak van de directeur van de Postbank in de Volkskrant van 20 september zeer ongepast. De directeur zegt daarin dat het niet meer dan redelijk is "om klanten die de winstgevendheid kannibaliseren bijvoorbeeld naar goedkope distributiekanalen te sturen." Met deze 'goedkope distributiekanalen' bedoelt de Postbank onder andere internet. Lang niet iedereen heeft hier de beschikking over.

Bovendien geeft de Postbank hiermee aan zijn bijzondere positie op te heffen. Daarom vindt de Consumentenbond dat het niet meer redelijk is om die positie te blijven claimen. De Bond pleit er dan ook voor dat de Postbank eenzelfde soort rekeningnummers gaat invoeren als de banken, zodat het makkelijker is voor klanten om over te stappen. Ook de term giro- of banknummer kan verdwijnen: het verschil dat deze term suggereert, bestaat nu niet meer.

Deel: ' Consumentenbond boos op Postbank '
Lees ook