consumentenbond

consumentenbond definitief naar rechter in legionellazaak

de consumentenbond stapt vandaag definitief naar de rechter inzake de legionella-uitbraak op de westfriese flora die vorig jaar is gehouden. de bond stelt vier partijen aansprakelijk: de twee standhouders van de bubbelbaden die op de flora waren tentoongesteld, de westfriese flora zelf en de overheid. alle partijen wordt nalatigheid verweten. de consumentenbond betreurt het in hoge mate dat er geen schadeloosstelling totstand is gekomen buiten de rechter om. de enige hoop op een snelle, hoewel niet volledige, tegemoetkoming van de schade is nog gevestigd op minister borst van vws. zij kondigde in december 1999 aan te willen komen tot een financieel gebaar naar de slachtoffers. tot op heden is dat gebaar uitgebleven.
in augustus 1999 heeft de consumentenbond aangekondigd een collectieve actie te starten voor de 110 slachtoffers van de flora die zich bij de bond hebben gemeld. overigens is de inzet van de civiele procedure dat de rechter aansprakelijkheid toewijst aan de gedaagde partijen zodat alle 242 slachtoffers hun schade vergoed kunnen krijgen.

de consumentenbond meent dat de gedaagde partijen allen nalatig zijn geweest. zo is gebleken dat zich in 1996 in de verenigde staten eenzelfde soort besmetting heeft voorgedaan. toen was een whirlpool in een showroom de boosdoener; 23 mensen hebben hierdoor de veteranenziekte opgelopen. de besmetting vond plaats op identieke wijze, namelijk via ingeademde waterdruppels, afkomstig uit het water van de tentoongestelde whirlpool. over deze epidemie is uitgebreid gepubliceerd in medische vaktijdschriften (morbidity and mortality weekly report en indoor environment review). deze informatie had in nederland op zijn juiste merites beoordeeld moeten worden. omdat dat niet is gebeurd, zijn zowel de overheid als de standhouders van de twee bubbelbaden tekort geschoten. bovendien hebben de standhouders nagelaten om op een simpele manier de uitbraak van de legionellabacterie te voorkomen. chlorering en verversing van het water, of water op een lagere temperatuur dan 20 graden celsius hadden voorkomen dat de legionella uitkon breken. ook is met het advies dat de gezondheidsraad reeds in 1986 gaf, onvoldoende gedaan. uit het advies is een aantal aanbevelingen gevolgd voor de preventie van legionella. ten aanzien van whirlpools werd uitdrukkelijk aanbevolen dat het daarin aanwezige water een gehalte vrij beschikbaar chloor van 0,5 mg per liter diende te bevatten. deze aanbeveling heeft geleid tot een voorschrift in het besluit hygiëne en veiligheid zweminrichtingen over de vereiste hoeveelheid chloor in het water van whirlpools die zich bevinden in een 'zweminrichting' in de zin van de wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen (whzv). de bepalingen van de whzv en het daarbij behorende besluit hebben geen betrekking op whirlpools voor privégebruik en voor bijvoorbeeld demonstraties op een beurs. de legionella-epidemie op de westfriese flora heeft op pijnlijke wijze duidelijk gemaakt dat de overheid het advies van de gezondheidsraad over de chlorering van het water in whirlpools niet op afdoende wijze heeft omgezet in wettelijke regels.

ook de stichting westfriese flora bovenkarspel is tekort geschoten. er rust op de organisator een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van de bezoekers. er is te weinig toezicht geweest. een bezoeker heeft verklaard dat hij de bedrijfsleiding van de flora heeft geattendeerd op het ontbreken van chloor in de whirlpools. als de organisatie op dat moment de vereiste maatregelen had getroffen, dan had een groot aantal besmettingen voorkomen kunnen worden.

de consumentenbond vraagt nu de rechtbank in alkmaar zich uit te spreken over aansprakelijkheid. als die wordt toegewezen zullen nieuwe gesprekken volgen over de schadevergoedingen zelf. de procedure zal naar verwachting zeker een half jaar in beslag nemen. de bond betreurt het ten zeerste dat er geen regeling is getroffen buiten de rechter om. slachtoffers en de bond hebben er altijd bij de vier gedaagde partijen op aangedrongen te komen tot een schadeloosstelling alvorens de volgende flora van start gaat. dat zal nu niet lukken, gezien de startdatum van 18 februari van de nieuwe bloemententoonstelling.

de consumentenbond gaat er nog wel steeds van uit dat minister borst van vws binnenkort zal komen met een financieel gebaar, zoals zij ook de slachtoffers van de bijlmerramp, de asbestslachtoffers en de hemofiliepatienten die zijn besmet met het hiv virus via bloedtransfusie, is tegemoet gekomen. de minister heeft in december 1999 kenbaar gemaakt de mogelijkheden hiertoe voor de flora-slachtoffers serieus te onderzoeken. het ministerie en de consumentenbond waren in een ver gevorderd overleg over dit gebaar, totdat de gesprekken drie weken geleden onverwacht door het ministerie werden afgebroken. hoewel zo'n gebaar naar verwachting niet alle schade zal vergoeden, kan het wel de eerste nood lenigen van alle slachtoffers. de consumentenbond vertrouwt er op dat minister borst zich tot het uiterste zal inspannen binnenkort dat financiële gebaar alsnog te maken. .

Deel: ' Consumentenbond definitief naar rechter in legionellazaak '
Lees ook