Consumentenbond

Makkelijker kiezen voor gewenst voedsel

12 oktober 2001

Stelling Consumentenbond tijdens Nederlands-Duits debat

Consumenten moeten makkelijker kunnen kiezen voor voedingsproducten die aansluiten bij hun maatschappelijke wensen. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen, zo stelde de Consumentenbond tijdens een Nederlands-Duits debat over voedselveiligheid.

Dit debat werd gehouden naar aanleiding van de digitale discussie "Duitsland Nederland Future of Food"; een grensoverschrijdende discussie over de landbouw en de bestaande wensen en visies met betrekking tot onze voedselproductie.
Gesproken werd vooral over voedselveiligheid en de rol van de Europese Voedselautoriteit. Het voedselproductieproces, de noodzaak tot ketenbeheersing, biologische producten, dierenwelzijn en duurzame ontwikkelingen kwamen tijdens het debat aan de orde. De Consumentenbond pleitte vooral voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de landbouw en eerlijke marktwerking.

Andere deelnemers aan het debat waren onder andere de Duitse minister van Landbouw en Consumentenzaken Renate Künast, en de Nederlandse Minister van Landbouw Laurens Jan Brinkhorst. Duitse en Nederlandse vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, boeren, detailhandel en consumenten waren ook aanwezig.

De "Duitsland Nederland Future of Food"-discussie loopt tot 21 november 2001.

Deel: ' Consumentenbond makkelijker kiezen voor gewenst voedsel '
Lees ook