consumentenbond

vaste boekenprijs veroorzaakt tweedeling

consumentenbond pleit voor loslaten boekenprijs

doordat boeken tegenwoordig veel goedkoper gekocht kunnen worden via internet, zijn kopers die geen gebruik kunnen maken van dit medium meer geld kwijt. hierdoor ontstaat een ongewenste tweedeling onder consumenten. boekwinkels mogen geen lagere prijzen vragen voor boeken omdat het bestaande en door de overheid toegestane reglement van de boekenbranche dit niet toestaat. de vaste boekenprijs is er volgens de consumentenbond niet om de consument te beschermen, maar om de belangen van boekhandels veilig te stellen. de consumentenbond pleit er in een brief aan minister jorritsma en staatsecretaris van der ploeg dan ook voor de ontheffing voor de vaste boekenprijs in te trekken.

uit een berekening van de consumentenbond blijkt dat de boeken van de boeken top tien van hp/ de tijd van 6 augustus jl. in de boekwinkel f 384,25 kosten. via internet kost hetzelfde pakket f 286,35. het verschil is f 97,90, ruim 25 %!
in 1997 heeft het kabinet ontheffing verleend voor het voeren van een collectieve verticale boekenprijs. voorstanders van de vaste boekenprijs laten niet na te benadrukken dat een vaste boekenprijs noodzakelijk is voor het instandhouden van een pluriform aanbod en een fijnmazig distributienetwerk. bij de consumentenbond is geen enkel onderzoek bekend waaruit blijkt dat hiervoor een vaste boekenprijs noodzakelijk is. in landen als finland en zweden heeft het loslaten van de vaste boekenprijs niet geleid tot verschraling van het aanbod. in het verenigd koninkrijk is na het loslaten van de vaste prijs vraag en aanbod zelfs beter op elkaar afgestemd.
de consumentenbond stelt dat consumenten zelf moeten uitmaken of zij naar een uitgebreid gesorteerde boekwinkel willen gaan of naar een bestsellers verkopende supermarkt. daarnaast ziet de consumentenbond ondanks de vaste boekenprijs het assortiment in tal van boekenwinkels teruglopen tot bestverkopende titels.
zonder verticale prijsbinding kan een boekwinkel echt ondernemer zijn en eigen prijsafwegingen maken. dat zal de consument ten goede komen.

Deel: ' Consumentenbond pleit voor loslaten boekenprijs '
Lees ook