consumentenbond

consumentenbond roept internetters op om superweb te mijden

superweb heeft de eisen van de consumentenbond niet opgevolgd. veel klanten van deze internetprovider hebben nog altijd geen toegang tot internet, terwijl het abonnementsgeld wel is afgeschreven. voor de consumentenbond is de maat vol. de bond roept daarom alle consumenten op zich niet aan te melden bij superweb. in een gesprek met de internetprovider zal de consumenten-bond eisen dat superweb geen nieuwe klanten meer aanneemt.

na lang aandringen is superweb eindelijk bereid met de consumentenbond om tafel te gaan zitten: binnenkort gaat de bond zijn jongste eisen toelichten. in een brief van 30 november had de consumenten-bond al drie harde eisen gesteld. de klanten van superweb die massaal geen toegang hebben tot internet, moeten het abonnementsgeld terugkrijgen, zij moeten goed geïnformeerd worden en de technische problemen moeten zo snel mogelijk worden opgelost. klanten konden de consumentenbond ondersteunen door een eigen brief te sturen die bij de bond verkrijgbaar was. een reactie op de brief van de consumentenbond is uitgebleven. en het ziet er naar uit dat superweb alleen met de laatste eis aan de slag is gegaan (ook al is de techniek kennelijk nog steeds niet op orde). gisteren heeft superweb nog 150 miljoen gulden van toeleverancier eneco geëist. maar voor de omgang met de klanten heeft superweb geen aandacht. uit de honderden klachten die bij de consumentenbond zijn binnen-gekomen, blijkt dat afgeschreven abonnements-gelden niet zijn teruggestort. ook heeft superweb de klanten niet geïnformeerd over de problemen. zij weten volstrekt niet waar zij aan toe zijn. de consumentenbond kan dit klachtenpatroon gemakkelijk controleren, want de bond is zelf klant bij superweb. in de tussentijd neemt superweb echter wel nieuwe klanten aan! omdat zijn eisen niet zijn ingewilligd, roept de consumentenbond nu iedereen op zich vooralsnog niet aan te melden bij superweb. tevens adviseert de consumentenbond de huidige klanten van de internetprovider om de aanmelding ongedaan te maken zolang de problemen niet zijn opgelost. daarnaast herhaalt de bond de eisen zoals die eind vorig jaar aan superweb zijn gesteld: geld terugstorten, betere informatie, en doen wat je belooft. in het gesprek met superweb van volgende week zal de consumentenbond eisen dat de internetprovider onmiddellijk stopt met het aannemen van nieuwe klanten. de consumentenbond blijft via een analyse van klachten, het eigen lidmaatschap bij superweb en praktijkproeven de internetprovider in de gaten houden.

Deel: ' Consumentenbond roept internetters op Superweb te mijden '
Lees ook