Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER)


Consumentenbond, ROVER, CSO en CG-Raad voegen zich in kort geding

Reizigersorganisaties vechten tariefsverhoging NS aan

Consumentenbond, ROVER, CSO (Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties) en CG-Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland) voegen zich in het kort geding tussen Staat en NS dat donderdag om 13.30 uur dient voor de Rechtbank van Den Haag. Zij eisen dat de NS afziet van de tariefsverhoging van juli 2003 in afwachting van de uitslag van een bodemprocedure.

De reizigersorganisaties baseren hun eis vooral op de toezegging van de NS van medio 2001 om de tarieven voor 2002 niet te verhogen, vanwege de achterblijvende kwaliteit. De prijsverhoging die de NS vervolgens om vijf voor twaalf op 31 december doorvoerde, geldt feitelijk voor 2003. Om die reden kan van een tweede tariefsverhoging dit jaar geen sprake zijn omdat het contract tussen overheid en NS dit niet toelaat (9,05% gaat ver boven de toegestane 4,75% uit). Bovendien rechtvaardigt de slechte dienstverlening van de NS geen prijsverhoging, aldus de reizigersorganisaties, zeker niet omdat de NS een monopolist is en de reiziger dus geen alternatief heeft.

Reizigersorganisaties hebben er alles aan gedaan om de prijsstijging tegen te gaan. Nadat overleg en adviezen niet hielpen, volgden acties op stations waarbij in korte tijd 30.000 handtekeningen werden verzameld. Het kort geding is het uiterste middel om de reiziger te beschermen tegen een prijsstijging in 2003 van bijna 10%.

Amersfoort, 13 maart 2003

---

Deel: ' Consumentenbond, ROVER, CSO en CG-Raad voegen zich in kort geding '
Lees ook