Consumentenbond

Consumentenbond start Zorgverzekerdenpanel

1 oktober 2001


Bij de Consumentenbond komen regelmatig klachten en vragen binnen over zorgverzekeraars. Om deze problemen goed te kunnen volgen, is de Bond een Zorgverzekerdenpanel gestart. Via deze site kunt u zich opgeven voor deelname aan dat panel.

Het Zorgverzekerdenpanel is opgericht in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Verzekeren en wordt mede gefinancierd door het ministerie van VWS en de FNV. In het panel zitten zo'n 1200 deelnemers die ons op de hoogte houden van problemen met zorgverzekeraars. Daarbij kunt u denken aan: selectie en acceptatie, tussentijdse premieverhogingen, tekortkomingen in de vergoedingensfeer, onvriendelijke behandeling door de verzekeraar en slechte bereikbaarheid van de verzekeraar.

Per jaar worden zo'n drie onderzoeken uitgevoerd. Daarbij wordt geïnventariseerd wat de premiestijgingen en de veranderingen in de vergoedingen zijn. Daarnaast vragen wij van de panelleden om tussentijds ook ervaringen met hun verzekering en verzekeraar te melden. Aan de hand van die ervaringen wordt er nader onderzoek gedaan, of ondernemen we actie richting de verzekeraar of de overheid.

Zoekwoorden:

Deel: ' Consumentenbond start Zorgverzekerdenpanel '
Lees ook