Consumentenbond

Consumentenbond stopt met Web Trader

Geschillencommissie en nieuwe wetgeving maken keurmerk overbodig

Met ingang van 1 januari 2002 stopt de Consumentenbond met zijn keurmerk voor internetwinkels, Web Trader. Met het invoeren van nieuwe wetgeving, het instellen van een onafhankelijke geschillencommissie en de komst van een keurmerk van de branche zelf, is de doelstelling van Web Trader bereikt. Wel moet de overheid streng toezicht uitoefenen op de naleving van die nieuwe wetgeving.

Toen de Consumentenbond in november 1999 Web Trader instelde, was de shoppende internetter nog vogelvrij: noch de wetgever noch de branche zelf had de consumenten-bescherming goed geregeld. Het doel van Web Trader was om de maatschappelijke discussie over consumenten-bescherming op internet aan te wakkeren, consumenten een leidraad te bieden, het gedrag van de branche van internet-winkels te beïnvloeden en met de Web Trader-code een aanzet te geven voor nieuwe wetgeving.

Met de vele aandacht voor de consumenten-problematiek, de komst van nieuwe wetgeving en nieuwe initiatieven van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie is dat doel bereikt. De Wet Kopen Op Afstand, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, het keurmerk Thuiswinkel Waarborg (met algemene voorwaarden die in overleg met de Consumentenbond tot stand zijn gekomen) en de daarbij behorende onafhankelijke geschillencommissie (waarin de Consumentenbond zitting heeft) hebben de rol van Web Trader overgenomen. Per 1 januari 2002 verdwijnt daarom het keurmerk.

De Consumentenbond blijft overigens wel bemiddelen voor leden die een probleem hebben met een internetwinkel met een buitenlands Web Trader-logo. Leden die bijvoorbeeld bij een Engelse Web Trader-winkel iets gekocht hebben, kunnen gewoon bij de Nederlandse Consumentenbond blijven aankloppen om een probleem opgelost te krijgen.

De Consumentenbond ziet nu een belangrijke rol voor de overheid. Die moet streng toezicht houden op de naleving van de nieuwe wetgeving. Via onderzoek blijft de Consumentenbond controleren of internetwinkels zich in de praktijk houden aan de wettelijke regels die de plaats van de Web Trader-code hebben ingenomen. De resultaten van het eerstvolgende onderzoek worden 19 september bekend gemaakt.

Deel: ' Consumentenbond stopt met Web Trader '
Lees ook