consumentenbond

consumentenbond vindt waterbelasting onrechtvaardig

lage inkomens en gezinnen slechter af

de consumentenbond vindt de nieuwe waterbelasting die op 1 januari 2000 ingaat onrechtvaardig. het gaat hierbij niet om een regulerende waterbelasting analoog aan de regulerende energiebelasting, maar een doodgewone belasting van 51 cent per kuub. eerste berekeningen laten zien dat gezinnen van meer dan twee personen financieel achteruit gaan terwijl zij hier weinig of niets aan kunnen veranderen. ook gezinnen met lage inkomens zijn slechter af omdat zij relatief meer water gebruiken dan hogere inkomens. de 25 gulden compensatie per aansluiting is onvoldoende om te voorkomen dat deze categorieën meer gaan betalen voor hun drinkwater. de consumentenbond betwijfelt of deze belasting in het algemeen zal leiden tot minder waterverbruik. uit tal van onderzoeken blijkt dat de consument nauwelijks gevoelig is voor de prijs als het om deze dagelijkse levensbehoefte gaat. de nieuwe belasting heeft volgens de consumentenbond dan ook alleen onrechtvaardige inkomenseffecten tot gevolg.

de nieuwe waterbelasting komt in de plaats van het hogere btw tarief. het is zeer twijfelachtig of gezinnen minder water zullen gaan verbruiken door de nieuwe waterbelasting. een gemiddeld gezin uit den haag is jaarlijks bijna twee keer zo veel geld kwijt aan drinkwater dan een zelfde gezin in tilburg. toch gaan de hagenezen niet minder vaak naar het toilet en douchen ze ook niet minder. nederlanders zijn vanaf 1992 al zo'n 2500 liter drinkwater per persoon minder gaan gebruiken.

daarnaast is de milieubelasting door het gebruik van drinkwater uitermate bescheiden. onderzoek van de vewin maakt duidelijk dat 80% van deze milieubelasting wordt veroorzaakt door het energiegebruik bij de productie en levering van drinkwater. dat is minder dan 1% van het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden. het zou volgens de consumentenbond beter zijn als de overheid financiële middelen zou inzetten om bedrijven bij de productie van drinkwater versnelt over te laten stappen op niet fossiele brandstoffen.

de consumentenbond vreest dat het niet bij een verhoging van de drinkwaterprijs met deze belasting blijft. de (monopolistische) drinkwaterbedrijven zullen de extra kosten die gemoeid zijn met de inning van deze belasting ongetwijfeld ook in de drinkwaterprijs opnemen.

met de prijs van water, een eerste levensbehoefte bij uitstek, moet niet gemanipuleerd worden. dat geldt in versterkte mate als heel duidelijk is dat een waterbelasting geen besparingseffecten maar wel onrechtmatige inkomenseffecten tot gevolg heeft. de consumentenbond vindt dat de tweede kamer deze nieuwe belastingmaatregel niet zomaar zou moeten laten passeren.

Deel: ' Consumentenbond vindt waterbelasting onrechtvaardig '
Lees ook