Consumentenbond

Bond pleit voor openbaar register medisch onderzoek

3 oktober 2001

Onderzoeken naar medicijnen moeten door een medisch ethische commissie beoordeeld worden, vindt de Consumentenbond. Dat is de enige manier om te voorkomen dat deze 'onderzoeken' misbruikt worden voor reclamedoeleinden. De Bond heeft dit per brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Ook pleit de Bond voor een openbaar register van alle onderzoeken waaraan patiënten deelnemen. Hierin staat op welk geneesmiddel het onderzoek betrekking heeft, of het middel positief is beoordeeld door een medisch ethische commissie, wat het doel van het onderzoek is en wat er met de resultaten zal gebeuren.

Uit recent onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat ongeveer 20% van het marketingbudget van geneesmiddelen op gaat aan zogeheten 'seeding trials': reclame die vermomd is als wetenschappelijk onderzoek. De geneesmiddelenfabrikant vraagt een arts om een nieuw medicijn na introductie te volgen en de effecten en ervaringen van patiënten te rapporteren. De arts krijgt hiervoor een beloning. Vaak is het wetenschappelijk gehalte van deze onderzoeken nihil en hebben ze vooral een reclamedoel: ervoor zorgen dat de arts het nieuwe middel vaak voorschrijft. Officieel is dit verboden.

De Consumentenbond vindt het noodzakelijk dat de farmaceutische industrie een nieuw medicijn wil volgen om te zien wat voor (bij)effecten het heeft. Het moet dan echter wel de belangen van de consument dienen. Daarom is openheid over de opzet en financiering van dit soort onderzoeken essentieel. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt echter dat bedrijven nauwelijks specifieke informatie willen geven over dit soort onderzoeken.

Deel: ' Consumentenbond wil openbaar register medisch onderzoek '
Lees ook