expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD : Consumentenorganisatie............

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
9 april 1999

CONSUMENTENORGANISATIES KUNNEN BELANGEN NEDERLANDSE CONSUMENTEN

INTERNATIONAAL BEHARTIGEN

Nederlandse consumentenorganisaties kunnen in de toekomst de belangen van consumenten ook in andere Europese landen behartigen. Dit betekent dat Nederlandse consumentenorganisaties naar de buitenlandse rechter kunnen stappen bij een grensoverschrijdende inbreuk op consumentenbelangen waarvan Nederlanders de dupe zijn. Omgekeerd kunnen buitenlandse consumentenorganisaties verhaal halen voor de Nederlandse rechter. De consumentenbelangen die worden beschermd in een negental Europese richtlijnen betreffen o.a.: algemene voorwaarden, koop op afstand, consumentenkrediet, misleidende reclame, time sharing en pakketreizen.

Dit staat in een wetsvoorstel van minister A.H. Korthals van Justitie tot aanpassing van boek 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de Europese richtlijn 'betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van consumenten bescherming'.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 09.04.1999


09 apr 99 19:33

Zoekwoorden:

Deel: ' Consumentenorganisaties behartigen belangen internationaal '
Lees ook