CBS Persbericht


Datum: 10-09-99

Consumentenprijzen augustus 0,6% hoger

In augustus 1999 zijn de consumentenprijzen 0,6 procent gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Kleding en schoeisel, groente en fruit, benzine en sigaretten werden duurder. Aardappelen daalden evenals vorige maand sterk in prijs.

De inflatie, de prijsontwikkeling ten opzichte van 12 maanden eerder, komt nu uit op 2,6 procent. Dat is de hoogste waarde in twee jaar.

Kleding en schoeisel duurder

In augustus zijn van veel artikelen de prijzen gestegen. De prijsstijging van kleding en schoeisel is sterker dan in augustus vorig jaar. Dit jaar werden in augustus vaker artikelen uit de nieuwe wintercollecties in de winkels aangetroffen en minder vaak restanten zomerkleding in de uitverkoop.

Groenten en fruit werden deze maand duurder, aardappelen werden echter weer ongeveer 20 procent goedkoper. Door hoge aardolieprijzen op de wereldmarkt en de dure dollar zijn deze maand ook de prijzen voor autobrandstoffen gestegen. Autobrandstoffen waren in augustus ongeveer 9 procent duurder dan een jaar eerder. Een pakje sigaretten werd ongeveer een kwartje duurder.

Inflatie gestegen

De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van de overeenkomstige maand in het voorgaande jaar. In augustus komt de inflatie uit op 2,6 procent. Dat is een half procent meer dan in juli.

Het CBS meent dat deze stijging mogelijk voor een deel uit incidentele factoren voortkomt. Een deel van de toename van de inflatie hangt samen met de ontwikkeling van de prijzen van kleding en schoeisel. De invloed van de snellere introductie van de nieuwe wintercollectie is mogelijk volgende maand weer verdwenen. Komende maanden zal blijken in welke mate de hogere uitkomst incidenteel is of dat deze het begin is van een langer durende fase van hogere inflatie.

Definitieve uitkomst huurenquête: 3 procent

Vorige maand publiceerde het CBS voorlopige cijfers over de huurstijging in juli. De definitieve uitkomsten zijn nu beschikbaar gekomen. De gemiddelde huurstijging van woningen is iets naar beneden bijgesteld en komt uit op 3,0 procent. Deze bijstelling heeft geen merkbaar effect op de gepubliceerde totaaluitkomsten van juli.

Afgeleide consumentenprijsindex

In de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd. De afgeleide index voor alle huishoudens was in augustus 0,6 procent hoger dan in juli en 2,1 procent hoger dan in augustus van het vorige jaar.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex

Het CBS stelt sinds maart 1997, naast de nationale consumenten-prijsindex, ten behoeve van de Europese Unie (EU) ook de geharmoniseerde consumentenprijsindex van Nederland samen. De geharmoniseerde index dient voor vergelijkingen binnen de Europese Unie, maar is minder geschikt om de nationale inflatie weer te geven.

In juli was de gemiddelde inflatie in Europa 1,1 procent. De uitkomst van de geharmoniseerde index voor Nederland was in die maand 1,8 procent. In augustus is de inflatie volgens de geharmoniseerde index voor Nederland gestegen naar 2,5 procent ten opzichte van augustus vorig jaar. Voor de andere Europese landen zijn er nog geen uitkomsten over augustus beschikbaar.

Technische toelichting

De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens.

De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zie hiervoor ook de persmededeling 'Geharmoniseerde Index van Consumentenprijzen' van 7 maart 1997.

Het belangrijkste verschil tussen de geharmoniseerde index en de nationale consumentenprijsindex betreft de consumptiepakketten waarop zij betrekking hebben. Wonen in een eigen huis (huurwaarde), consumptiegebonden belastingen (onroerende-zaakbelasting, motorrijtuigenbelasting e.d.), uitgaven in het buitenland, contributies en collegegelden worden bijvoorbeeld wel meegenomen in de nationale index, maar niet in de geharmoniseerde.

De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (EURO-11, CPIMU) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de 11 landen die met ingang van 1 januari 1999 meedoen in de Economische en Monetaire Unie.

De EURO-15 geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van de 15 lidstaten van de Europese Unie.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie en overige tabellen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, tel. (070) 337 58 70. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Consumentenprijsindex alle huishoudens (1995=100) 1)

Artikelgroep

Wegings- factoren

1999 juli

1999 aug. 2)

% mutatie aug. '99 t.o.v.

juli '99

aug. '98

0

Totaal bestedingen

100000

108.3

108.9

0.6

2.6

1

Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken

13726

103.9

104.1

0.2

0.8

Voedingsmiddelen

12414

104.3

104.5

0.2

1.3

Brood en granen

2324

104.3

104.4

0.1

2.0

Vlees

2911

104.0

104.4

0.4

0.3

Vis

313

115.9

115.3


-0.5

6.8

Melk, kaas en eieren

2120

101.5

101.4


-0.1


-0.8

Oliën en vetten

361

101.9

101.8


-0.1


-0.4

Fruit

986

110.4

115.0

4.2


-0.3

Groenten, incl. aardappelen e.d.

1446

100.9

98.8


-2.1

4.0

Suiker en andere zoetwaren

881

101.8

101.8

0.0

0.7

Voedingsmiddelen n.e.g.

1072

109.3

109.3

0.0

3.6

Alcoholvrije dranken

1312

100.2

100.5

0.3


-3.3

Koffie, thee en cacao

568

92.0

92.1

0.1


-12.8

Mineraalwater, frisdranken e.d.

744

106.5

106.8

0.3

4.0

2

Alcoholhoudende dranken en tabak

3980

110.8

112.2

1.3

4.0

Alcoholhoudende dranken

1923

103.3

103.4

0.1

1.8

Tabak

2057

117.8

120.5

2.3

6.0

3

Kleding en schoeisel

6121

95.8

102.0

6.5

6.5

Kleding en kledingstoffen

4995

94.7

101.3

7.0

6.3

Schoeisel en schoenreparaties

1126

100.4

105.1

4.7

7.2

4

Huisvesting, water, elektriciteit, gas

26832

117.2

117.2

0.0

2.9

Huisvesting

20422

117.5

117.5

0.0

3.0

Normaal onderhoud en reparatie woning

1623

108.2

108.2

0.0

1.3

Overige diensten i.v.m. woning, w.o. water

839

123.9

124.1

0.2

11.0

Elektriciteit, gas e.a. brandstoffen

3948

117.6

117.6

0.0

1.3

5

Stoffering, huishoudelijke apparaten

7959

104.2

104.2

0.0

2.8

Meubelen, stoffering en decoratie

3368

105.7

105.8

0.1

4.2

Huishoudtextiel

931

103.1

103.3

0.2

1.9

Verwarmingsapp., kookapp., koelkasten

904

95.0

95.2

0.2

0.4

Vaat- en glaswerk en huishoudelijke app.

470

104.3

104.4

0.1

1.3

Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin

430

101.7

102.1

0.4

1.0

Dagelijks woningonderhoud

1856

107.1

106.8


-0.3

2.6

6

Gezondheid

544

105.4

106.0

0.6

1.8

7

Vervoer

10707

106.8

107.6

0.7

4.0

Aankoop voertuigen

4211

99.4

99.3


-0.1

0.5

Gebruik van privé-voertuigen

4784

112.5

114.2

1.5

7.2

Vervoersdiensten

1712

109.1

109.1

0.0

2.4

8

Communicatie

1862

102.7

103.4

0.7


-6.8

9

Recreatie en cultuur

11329

103.3

103.5

0.2

1.3

Apparaten, toebehoren incl. reparatie

4744

92.5

92.7

0.2


-1.2

Recreatie en cultuur

3092

113.2

113.5

0.3

3.5

Kranten, boeken en schrijfwaren

2150

111.9

111.8


-0.1

2.7

Pakketreizen

1343

105.1

105.1

0.0

1.3

10

Onderwijs

376

110.5

110.6

0.1

2.7

11

Hotels, cafés en restaurants

5521

111.4

111.6

0.2

3.5

Restaurants, cafés en kantines

4387

110.5

110.6

0.1

3.8

Accommodatie

1134

114.9

115.2

0.3

2.7

12

Diverse goederen en diensten

6293

104.3

104.4

0.1

1.9

Lichaamsverzorging

1980

109.6

109.8

0.2

4.4

Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g.

891

97.8

98.1

0.3


-0.7

Verzekering

2486

101.8

101.8

0.0

0.8

Bankdiensten n.e.g.

31

102.0

102.0

0.0

2.9

Andere diensten n.e.g.

905

105.8

105.8

0.0

1.2

13

Consumptiegebonden belastingen en overheidsd.

4750

110.1

110.1

0.0

3.3

Consumptiegebonden belastingen

3785

108.9

108.9

0.0

3.1

Overheidsdiensten

965

114.9

114.9

0.0

4.1

1) De prijsindexcijfers geven het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland.

2) Voorlopige cijfers.

Consumentenprijsindex, alle huishoudens (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100.6

101.0

102.0

102.3

102.0

101.6

101.9

101.7

102.7

102.9

102.8

102.7

102.0

1997

102.8

103.0

103.8

103.9

104.2

103.6

104.0

104.3

105.2

105.3

105.4

105.1

104.2

1998

104.7

105.3

106.2

106.4

106.3

105.9

106.1

106.1

107.0

107.3

107.2

106.9

106.3

1999

107.0

107.5

108.5

108.7

108.7

108.3

108.3

108.9


*

Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid 1) (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99.9

100.3

101.2

101.5

101.3

100.9

101.2

101.0

102.0

102.2

102.1

102.0

101.3

1997

101.9

102.1

102.8

102.9

103.1

102.6

103.0

103.3

104.3

104.4

104.4

104.1

103.3

1998

103.5

104.1

105.0

105.2

105.1

104.7

104.9

104.9

105.8

106.1

106.0

105.7

105.1

1999

105.3

105.8

106.7

107.0

107.0

106.6

106.5

107.1


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met laag inkomen (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100.6

100.9

101.9

102.2

101.9

101.5

101.8

101.6

102.5

102.8

102.6

102.5

101.9

1997

102.7

102.9

103.7

103.8

104.0

103.5

103.9

104.1

105.0

105.1

105.2

104.9

104.1

1998

104.6

105.2

106.0

106.3

106.2

105.7

105.9

105.9

106.8

107.0

107.0

106.7

106.1

1999

106.8

107.4

108.3

108.5

108.5

108.1

108.0

108.6


*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met een laag inkomen, afgeleid 1) 1995=100

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99.9

100.2

101.2

101.5

101.2

100.8

101.1

100.9

101.8

102.1

101.9

101.9

101.2

1997

101.8

102.0

102.7

102.8

103.0

102.5

102.9

103.2

104.1

104.2

104.3

104.0

103.1

1998

103.4

104.0

104.8

105.1

105.0

104.5

104.7

104.7

105.6

105.9

105.8

105.5

104.9

1999

105.1

105.6

106.5

106.8

106.8

106.4

106.3

106.9


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

100.3

100.8

101.8

102.1

101.9

101.4

101.3

101.2

102.3

102.5

102.4

102.3

101.7

1997

102.2

102.5

103.4

103.5

103.7

103.1

103.1

103.5

104.6

104.7

104.7

104.3

103.6

1998

103.8

104.5

105.5

105.7

105.6

105.1

105.1

105.1

106.1

106.4

106.3

106.0

105.4

1999

105.9

106.5

107.6

107.8

107.9

107.4

107.2

107.9


*

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen, afgeleid 1) (1995=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

99.8

100.2

101.2

101.6

101.3

100.8

100.8

100.7

101.8

102.0

101.9

101.8

101.2

1997

101.5

101.7

102.6

102.7

102.9

102.3

102.4

102.7

103.8

103.9

104.0

103.6

102.8

1998

102.9

103.5

104.5

104.8

104.7

104.2

104.2

104.2

105.2

105.5

105.4

105.0

104.5

1999

104.5

105.1

106.2

106.5

106.5

106.1

105.9

106.5


*

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptiegebonden belastingen.

Procentuele wijzigingen t.o.v. de overeenkomstige maand uit het voorgaande jaar CPI Alle huishoudens
Totaal CPI Alle huishoudens
afgeleid
Totaal

januari

1997

2.2

2.0

februari

1997

2.0

1.8

maart

1997

1.8

1.6

april

1997

1.6

1.4

mei

1997

2.2

1.8

juni

1997

2.0

1.7

juli

1997

2.1

1.8

augustus

1997

2.6

2.3

september

1997

2.4

2.3

oktober

1997

2.3

2.2

november

1997

2.5

2.3

december

1997

2.3

2.1

januari

1998

1.8

1.6

februari

1998

2.2

2.0

maart

1998

2.3

2.1

april

1998

2.4

2.2

mei

1998

2.0

1.9

juni

1998

2.2

2.0

juli

1998

2.0

1.8

augustus

1998

1.7

1.5

september

1998

1.7

1.4

oktober

1998

1.9

1.6

november

1998

1.7

1.5

december

1998

1.7

1.5

januari

1999

2.2

1.7

februari

1999

2.1

1.6

maart

1999

2.2

1.6

april

1999

2.2

1.7

mei

1999

2.3

1.8

juni

1999

2.3

1.8

juli

1999

2.1

1.5

augustus

1999

2.6

2.1

Geharmoniseerde index van consumentenprijzen, Nederland (1996=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

98.7

99.2

100.4

100.7

100.3

99.8

99.5

99.3

100.4

100.7

100.5

100.4

100.0

1997

100.4

100.6

101.6

101.7

101.9

101.3

101.4

101.8

102.9

103.0

103.0

102.6

101.9

1998

102.0

102.7

103.8

104.2

104.0

103.5

103.2

103.2

104.2

104.5

104.5

104.1

103.7

1999

104.1

104.8

105.9

106.2

106.2

105.7

105.1

105.8


*

Geharmoniseerde index van consumentenprijzen, Euro-15 (1996=100)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

98.8

99.2

99.6

99.9

100.1

100.2

100.0

100.1

100.4

100.5

100.5

100.7

100.0

1997

100.9

101.2

101.3

101.4

101.7

101.7

101.7

101.9

102.1

102.2

102.3

102.4

101.7

1998

102.2

102.5

102.7

103.0

103.2

103.3

103.2

103.2

103.3

103.3

103.3

103.4

103.0

1999

103.2

103.5

103.8

104.2

104.3

104.3

104.3


*


*) Voorlopig cijfer

Procentuele wijzigingen t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar
Geharmoniseerde
index Nederland
Totaal Nationale
Consumentenprijsindex
Totaal

januari

1997

1.7

2.2

februari

1997

1.4

2.0

maart

1997

1.2

1.8

april

1997

1.0

1.6

mei

1997

1.6

2.2

juni

1997

1.5

2.0

juli

1997

1.9

2.1

augustus

1997

2.5

2.6

september

1997

2.5

2.4

oktober

1997

2.3

2.3

november

1997

2.5

2.5

december

1997

2.2

2.3

januari

1998

1.6

1.8

februari

1998

2.1

2.2

maart

1998

2.2

2.3

april

1998

2.5

2.4

mei

1998

2.1

2.0

juni

1998

2.2

2.2

juli

1998

1.8

2.0

augustus

1998

1.4

1.7

september

1998

1.3

1.7

oktober

1998

1.5

1.9

november

1998

1.5

1.7

december

1998

1.5

1.7

januari

1999

2.1

2.2

februari

1999

2.0

2.1

maart

1999

2.0

2.2

april

1999

1.9

2.2

mei

1999

2.1

2.3

juni

1999

2.1

2.3

juli

1999

1.8

2.1

augustus

1999

2.5


*)

2.6


*)

Geharmoniseerde consumentenprijsindices van de 15 landen in de Europese Unie Totaal index
1996=100
jul-99 jul-99
t.o.v.
jul-98 *)

Luxemburg

102.2


-0.3

Oostenrijk

102.2

0.3

Frankrijk

102.3

0.4

Duitsland

103.3

0.6

België

103.7

0.7

Finland

103.9

1.4

Italië

105.8

1.7

Nederland

105.1

1.8

Ierland

105.7

1.9

Portugal

106.7

1.9

Spanje

106.1

2.1

CPIMU

104.0

1.1

Zweden

103.1

0.2

Verenigd Koninkrijk

104.4

1.3

Griekenland

111.3

1.8

Denemarken

105.4

2.0

EURO-15

104.3

1.1


*) Voorlopige cijfers.
Bron: Eurostat/CBS

Geharmoniseerde index van consumentenprijzen, Euro-11 (1996=100) 1)

Totaal

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

juni

juli

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

jaar

1996

98.9

99.3

99.7

99.9

100.1

100.1

100.2

100.1

100.2

100.4

100.4

100.6

100.0

1997

100.9

101.2

101.3

101.2

101.5

101.5

101.6

101.8

101.9

101.9

102.0

102.1

101.6

1998

102.0

102.3

102.4

102.6

102.8

102.9

102.9

102.9

102.9

102.8

102.8

102.9

102.7

1999

102.8

103.1

103.4

103.7

103.8

103.8

104.0


*

1) Consumentenprijsindex voor de monetaire unie.

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 10 september 1999

Deel: ' Consumentenprijzen augustus 0,6% hoger '
Lees ook