Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS: Consumentenvertrouwen augustus vrijwel stabiel

Het consumentenvertrouwen is in augustus vrijwel gelijk aan dat in de voorgaande twee maanden. De waarde van de vertrouwensindex ligt nu drie achtereenvolgende maanden iets onder de nul. Dat betekent dat er iets meer pessimisten dan optimisten zijn. In augustus is het oordeel van de consument over de economie negatiever. De koopbereidheid, de andere component van het consumentenvertrouwen, is echter stabiel gebleven. Dit blijkt uit het Consumenten Conjunctuur Onderzoek van het CBS.

Consument pessimistischer over economisch klimaat

Het oordeel van de consument over het economisch klimaat is in augustus negatiever geworden. Dit is één van de twee onderdelen waarmee de hoogte van het consumentenvertrouwen meet. In augustus verwacht bijna de helft van de ondervraagden een verslechtering van de economie. Minder dan één op de tien consumenten verwacht dat het beter zal gaan. Sinds januari is het pessimisme over de algemene economische toestand vrijwel iedere maand toegenomen. Vorig jaar was de consument nog overwegend optimistisch over het economisch klimaat.

Koopbereidheid stabiel
De koopbereidheid, de andere component van het consumentenvertrouwen, is in augustus even groot als in juli. De koopbereidheid ligt het hele jaar al op een lager niveau dan in 2000. Dit onderdeel van het consumentenvertrouwen wordt gebaseerd op de mening van huishoudens over hun eigen financiën en over het doen van grote uitgaven. De mening van de consument over de eigen financiële situatie is in augustus nagenoeg even positief als vorige maand. Ten opzichte van juli vinden huishoudens de tijd ook vrijwel even gunstig voor het doen van grote aankopen, zoals televisies, koelkasten en computers.

Toenemend aantal consumenten verwacht stijging werkloosheid Het aantal consumenten dat een stijging van de werkloosheid verwacht is in augustus sterk toegenomen. Meer dan veertig procent van de ondervraagden verwacht voor de komende twaalf maanden een groeiend aantal werklozen, tegen twintig procent in juli. Slechts ongeveer tien procent rekent op een daling. In 2000 verwachtte nog bijna de helft van de ondervraagden een daling van het aantal werklozen.

Technische toelichting
De index van het consumentenvertrouwen geeft aan in hoeverre huishoudens vinden dat het economisch gezien beter of slechter gaat. Het consumentenvertrouwen wordt bepaald op basis van de mening van huishoudens over het algemene economische klimaat en over de eigen koopbereidheid. Maandelijks worden hierover in het Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) vijf vragen gesteld aan ongeveer duizend personen. Daarnaast bevat het CCO onder andere vragen over de verwachtingen voor de werkloosheid en de inflatie en over het spaargedrag en aankoopplannen van huishoudens.
De ondervraagden kunnen vinden dat het beter gaat (de 'optimisten'), dat het slechter gaat (de 'pessimisten') of dat de situatie gelijk blijft. Als er evenveel optimistische als pessimistische consumenten zijn, heeft de index de waarde nul. Een waarde van tien betekent dat de optimisten een meerderheid van tien procent hebben ten opzichte van de pessimisten.
Twee van de vragen gaan over de economische situatie in het algemeen. Het CBS berekent uit de antwoorden hierop de indicator van het economisch klimaat. De overige drie vragen gaan over de financiële situatie van het eigen huishouden. Daaronder is ook de vraag of de tijd gunstig is voor aankopen van duurzame goederen. De antwoorden op deze drie vragen worden samengevat in de indicator van de koopbereidheid.
Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt vanaf mei 2000 medegefinancierd door de Europese Gemeenschap.

Deel: ' Consumentenvertrouwen augustus vrijwel stabiel '
Lees ook