CBS Persbericht


Datum: 29-04-99

Consumentenvertrouwen in april iets groter

Het vertrouwen van de consument in de ontwikkelingen van de Nederlandse conjunctuur is in april iets groter als in voorgaande maanden. Daarbij is vooral de indicator van de koopbereidheid hoger. Deze deelindicator is daarmee terug op het hoge niveau van mei en juni vorig jaar. Dit blijkt uit de resultaten van het Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS over april 1999.

Hoge koopbereidheid

De (deel)indicator van de koopbereidheid is het gemiddelde van de scores op drie vragen die maandelijks aan de Nederlandse consument worden gesteld. Dit zijn twee vragen naar de financiële situatie van het huishouden (die van de afgelopen 12 maanden en de verwachting voor de komende 12 maanden) en een vraag of de consument de tijd gunstig vindt voor het doen van grote aankopen. Vooral door de meer positieve beoordeling van de eigen financiële situatie is de indicator van de koopbereidheid hoger. Het positieve saldo van de respondenten die de tijd gunstig vinden voor het doen van grote aankopen bleef in april op het hoge niveau van maart.

Economisch klimaat minder koel

In april blijkt de consument minder pessimistisch over de ontwikkelingen in de economie. Weliswaar overtreffen voor de zevende opeenvolgende maand de negatieve antwoorden de positieve, maar het saldo (na correctie voor seizoeninvloeden) is in april nog slechts –3%. In de zes maanden voorafgaand aan april was het gemiddelde saldo –7%.

Technische toelichting

De index van het consumentenvertrouwen is gebaseerd op vijf vragen die maandelijks in het Consumenten Conjunctuuronderzoek worden gesteld aan ongeveer duizend personen. Twee van deze vragen gaan over de economische situatie in het algemeen. Het CBS berekent uit de antwoorden op deze twee vragen de indicator van het economisch klimaat. De overige drie vragen waarop het consumentenvertrouwen is gebaseerd, gaan over de financiële situatie van het eigen huishouden. Daaronder is ook de vraag of de tijd gunstig is voor aankopen van duurzame goederen. De antwoorden op deze vragen worden samengevat in de indicator van de koopbereidheid.

De indicatoren bedragen minimaal -100 en maximaal +100. Een indicator van 0 betekent dat het aantal personen met een positieve (‘situatie verbetert’) mening even groot is als het aantal mensen met een negatieve (‘situatie verslechtert’) mening.

Het CBS berekent en publiceert ook tijdreeksen van het consumentenvertrouwen na verwijdering van seizoeninvloeden. De berekening van de seizoeninvloeden wordt eenmaal per jaar geactualiseerd. Dat is onlangs gebeurd op basis van de cijfers tot en met december 1998.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over de indicator van het consumentenvertrouwen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, drs. R.J.A. Janssen, tel. (070) 337 48 04; e-mail rjnn@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
Tabel 1: Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid en grote aankopen: saldo van positieve en negatieve antwoorden (oorspronkelijke reeks)
consumenten-
vertrouwen economisch
klimaat koopbereid-
heid w.o. grote
aankopen
1998-januari

19

24

16

23
februari

19

24

15

25
maart

23

30

19

28
april

20

24

18

32
mei

25

30

21

33
juni

25

28

22

41
juli

25

28

23

38
augustus

24

26

22

40
september

16

11

20

32
oktober

4


-13

15

25
november

4


-11

14

19
december

5


-8

13

15
1999-januari

8


-3

15

22
februari

6


-7

16

24
maart

7


-8

17

34
april

9


-9

20

35

Tabel 2: Detailgegevens economisch klimaat: saldo van positieve en negatieve antwoorden (oorspronkelijke reeks)

Economisch klimaat

afgelopen jaar

komend jaar

totaal
1998-januari

35

13

24
februari

32

17

24
maart

39

21

30
april

32

16

24
mei

39

20

30
juni

38

18

28
juli

36

20

28
augustus

39

13

26
september

29


-7

11
oktober

10


-36


-13
november

5


-27


-11
december

7


-23


-8
1999-januari

14


-19


-3
februari

5


-19


-7
maart

5


-21


-8
april

4


-21


-9

Tabel 3: Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid en grote aankopen: saldo van positieve en negatieve antwoorden (na verwijdering van seizoeninvloeden)
consumenten-
vertrouwen economisch
klimaat koopbereid-
heid w.o. grote
aankopen
1998-januari

18

22

16

22
februari

19

27

14

24
maart

24

31

19

29
april

23

30

18

32
mei

24

28

21

31
juni

24

28

21

36
juli

22

27

19

30
augustus

19

19

19

32
september

13

6

18

31
oktober

4


-16

17

28
november

7


-8

18

28
december

11


-3

20

29
1999-januari

7


-5

14

20
februari

7


-5

15

24
maart

8


-6

17

34
april

11


-3

21

35

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 29 april 1999

Deel: ' Consumentenvertrouwen in april iets groter '
Lees ook