Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht nr.: 13 datum: 10 februari 1999

Consumentenvertrouwen hersteld

De huishoudelijke aankopen van vlees (incl. pluimveevlees) zijn in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar met 4% gestegen vergeleken met dezelfde periode in 1997. Over heel 1998 bedroeg de toename 1%. Dit blijkt uit cijfers van het marktonderzoeksbureau GfK Nederland, die in opdracht van de PVE zijn verzameld. Vooral de aankopen van vers varkensvlees trokken sterk aan.

Uit de panelgegevens blijkt dat het vertrouwen van de Nederlandse consument in vlees en vleesproducten is toegenomen. In 1998 hebben meer Nederlandse huishoudens vlees gekocht dan in het jaar daarvoor. Iets meer dan 99% van alle huishoudens kocht verleden jaar minstens éénmaal vlees. Deze huishoudens gingen minder vaak naar de winkel om vlees te kopen, maar kochten per aankoop wel meer vlees. De groei van de huishoudelijke aankopen heeft echter niet geleid tot een groei van de totale bestedingen. Dankzij de lagere consumentenprijzen van vlees zijn de bestedingen in 1998 met 1,% gedaald.

Varkensvlees

Vooral de huishoudelijke aankopen van varkensvlees (+6%) en panklare producten (+2%) zijn in 1998 gestegen. De historisch lage varkensprijzen hebben na de zomer tot fors lagere consumentenprijzen van varkensvlees geleid. Door deze prijsdaling namen de aankopen van varkensvlees het afgelopen jaar aanzienlijk toe.

Hoewel de slagers afgelopen jaar opnieuw terrein verloren als afzetkanaal van vlees ten opzichte van supermarkten, bleef het verlies van het marktaandeel ten opzichte van voorgaande jaren beperkt (-2%). Het aandeel voorverpakt vlees in de huishoudelijke aankopen blijft zich in positieve zin verder ontwikkelen. In de laatste vijf jaar is het aandeel voorverpakt vlees gestegen van 43% tot 63%.

Gemaksproducten

Vorig jaar is vrijwel over de hele linie een toename van de populariteit van gemaksproducten geconstateerd. Het volume van kant-en-klaar-maaltijden is toen sterk gestegen, met name in de tweede helft van het jaar. Ten opzichte van 1997 liggen de huishoudelijke aankopen inmiddels 11% hoger. Ook een ander gemaksproduct, vleessnacks met brood, doet het goed. De gemiddelde jaarlijkse groei ligt op circa
8%. Door een gunstige prijsontwikkeling namen de totale bestedingen vorig jaar zelfs met 9% toe. Opvallend is de stagnatie in de groei van vlees- en vleeswarenvervangers. Tot en met de zomer van vorig jaar was er steeds sprake van aanzienlijke groeipercentages. Sinds het derde kwartaal van 1998 zijn de huishoudelijke aankopen van vlees- en vleeswarenvervangers echter fors gedaald. Inmiddels liggen deze weer op het niveau van begin 1997.

Vrijwel zeker is dat de aanzienlijke prijsstijging in 1998 (de gemiddelde prijs steeg met 5,1%) hiervan de oorzaak. In samenhang met de daling van de vleesprijzen nam zo het prijsverschil met vlees en vleesproducten sterk toe.

Pluimveevlees en vleeswaren

Na een jarenlange groei is het aandeel pluimveevlees in de vleesaankopen in 1998 gestagneerd op 20%. Dit is onder meer een gevolg van het herstel bij varkensvlees en de scherpe daling van de aankopen van kalkoenvlees (-6%).

De Nederlandse huishoudens kochten verleden jaar, vergeleken met 1997, ruim 1% meer vleeswaren. Doordat de gemiddelde prijs van vleeswaren steeg (+1%), namen de totale bestedingen aan vleeswaren met 3% toe. Vooral de aankopen van gekookte worst (+3%) en gedroogde worst (+5%) zaten het afgelopen jaar in de lift. De grootste groei werd gerealiseerd door de pluimveevleeswaren, die in 1998 met 7% stegen.

Voor nadere informatie: Afdeling Communicatie, tel. (070) 340 92 92

Of: Ben Dellaert, hoofd afd. MES, tel. (070) 340 92 31

Deel: ' Consumentenvertrouwen in vlees hersteld '
Lees ook