CBS Persbericht


Datum: 24-02-99

Consumentenvertrouwen nagenoeg onveranderd

De indicator van het consumentenvertrouwen is in februari licht gedaald. Een geringe daling is echter normaal in deze tijd van het jaar. Na seizoencorrectie is het vertrouwen van de consument in de ontwikkelingen van de conjunctuur dan ook nagenoeg stabiel. Dit blijkt uit de resultaten van het Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS.

Economisch klimaat en koopbereidheid stabiel

De deelindicator van het economisch klimaat reageert in de regel heftig op zowel gunstig als ongunstig geachte ontwikkelingen in de conjunctuur. De feitelijke gedragingen van de consument zijn veel gematigder en worden beter weergegeven met het verloop van de andere deelindicator, die van de koopbereidheid. In september en oktober vorig jaar daalde de indicator van het economisch klimaat ongekend fors. In de maanden daarna waren de fluctuaties geringer en bleef de indicator voor het economisch klimaat vrij stabiel. Dit geldt ook voor het februaricijfer.

De indicator van de koopbereidheid, die het oordeel geeft over de eigen financiële situatie, laat de laatste maanden eveneens weinig veranderingen zien. De beantwoording van de vraag of de consument de tijd gunstig acht grote aankopen te doen geeft onveranderd een hoog positief saldo te zien. Uit de bijzonder hoge consumptieve uitgaven van de consument aan duurzame consumptiegoederen in 1998 blijkt dat de daad bij het woord gevoegd is.

Technische toelichting

De index van het consumentenvertrouwen is gebaseerd op vijf vragen die maandelijks in het Consumenten Conjunctuuronderzoek worden gesteld aan ongeveer duizend personen. Twee van deze vragen gaan over de economische situatie in het algemeen. Het CBS berekent uit de antwoorden op deze twee vragen de indicator van het economisch klimaat. De overige drie vragen waarop het consumentenvertrouwen is gebaseerd, gaan over de financiële situatie van het eigen huishouden. Daaronder is ook de vraag of de tijd gunstig is voor aankopen van duurzame goederen. De antwoorden op deze vragen worden samengevat in de indicator van de koopbereidheid. De indicatoren bedragen minimaal
-100 en maximaal +100. Een indicator van 0 betekent dat het aantal personen met een positieve ("situatie verbetert") mening even groot is als het aantal mensen met een negatieve ("situatie verslechtert") mening.

Het CBS berekent en publiceert ook tijdreeksen van het consumentenvertrouwen na verwijdering van seizoeninvloeden. De berekening van de seizoeninvloeden wordt eenmaal per jaar geactualiseerd. Dat is onlangs gebeurt op basis van de cijfers tot en met december ‘98. Dit impliceert dat de seizoengecorrigeerde cijfers van december ’98 en daarvoor zijn bijgesteld. De omvang van de herzieningen is beperkt.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over de indicator van het Consumentenvertrouwen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, W.J.A. Ludwig, tel. (070) 337 48 13; e-mail: wldg@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1: Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid en grote aankopen: saldo van positieve en negatieve antwoorden (oorspronkelijke reeks)
Consumenten-
Vertrouwen Economisch
Klimaat Koopbereid-
heid w.o. Grote
aankopen
1998-Januari

19

24

16

23
Februari

19

24

15

25
Maart

23

30

19

28
April

20

24

18

32
Mei

25

30

21

33
Juni

25

28

22

41
Juli

25

28

23

38
Augustus

24

26

22

40
September

16

11

20

32
Oktober

4


-13

15

25
November

4


-11

14

19
December

5


-8

13

15
1999-Januari

8


-3

15

22
Februari

6


-7

16

24

Tabel 2: Detailgegevens economisch klimaat: saldo van positieve en negatieve antwoorden (oorspronkelijke reeks)

Economisch klimaat

Afgelopen jaar

Komend jaar

Totaal
1998-Januari

35

13

24
Februari

32

17

24
Maart

39

21

30
April

32

16

24
Mei

39

20

30
Juni

38

18

28
Juli

36

20

28
Augustus

39

13

26
September

29


-7

11
Oktober

10


-36


-13
November

5


-27


-11
December

7


-23


-8
1999-Januari

14


-19


-3
Februari

5


-19


-7

Tabel 3: Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid en grote aankopen: saldo van positieve en negatieve antwoorden (na verwijdering van seizoeninvloeden)

Consumenten-
vertrouwen Economisch
Klimaat Koopbereid-
heid w.o. Grote
Aankopen
1998-Januari

18

22

16

22
Februari

19

27

14

24
Maart

24

31

19

29
April

23

30

18

32
Mei

24

28

21

31
Juni

24

28

21

36
Juli

22

27

19

30
Augustus

19

19

19

32
September

13

6

18

31
Oktober

4


-16

17

28
November

7


-8

18

28
December

11


-3

20

29
1999-Januari

7


-5

14

20
Februari

7


-5

15

24

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 24 februari 1999

Deel: ' Consumentenvertrouwen nagenoeg onveranderd - 9444 '
Lees ook