Philips

Consumentenvertrouwen gestegen
Het consumentenvertrouwen heeft in januari het hoogste niveau in 25 jaar bereikt. De index steeg deze maand met acht punten tot 28. Het positieve oordeel over het economische klimaat is volgens het CBS de voornaamste reden voor de toename. De koopbereidheid van de consument blijft stabiel op een hoog niveau. De gemiddelde Nederlander beoordeelt de eigen financiële situatie iets minder dan in december. Daar staat tegenover dat in januari meer consumenten de tijd gunstig vinden voor het kopen van duurzame consumptiegoederen zoals televisies en wasmachines.

Copyrights © 1999
Terms & conditions | Privacy policy

All rights reserved.
Koninklijke Philips
Electronics N.V. Access to and and use of this Web site is provided under legal restrictions as defined

Deel: ' Consumentenvertrouwen Philips gestegen '
Lees ook