CONSUMINDEREN DRINGT DOOR

Langzamerhand wordt duidelijk dat onze toekomst niet alleen veilig te stellen is met maatregelen als afvalscheiding, spaarlampen en driewegkatalysatoren. De consumptie en het gebruik van grondstoffen in de rijke landen nemen alleen maar toe. Er is absoluut meer nodig. Zo propageert Jan Pronk (sinds zijn aantreden als minister van VROM) Nieuwe Soberheid als een van de noodzakelijke voorwaarden voor een schone en leefbare aarde.En Kees van Kooten pleitte er onlangs voor om: "spaarzaam te genieten en uit het overdonderende aanbod iets te kiezen dat echt fascineert, zonder ons te laten afleiden door de waan van de dag, de hype of de mode van de maand" (Gelezen in GENOEG, Non Glossy Magazine voor Minima en Maxima, augustus 1999). Ook de media geven ruime aandacht aan het onderwerp, zonder te vervallen in flauwe spot. Het yuppenblad Carp ging op zoek naar 'downshifters' en het managementblad NeXT!  publiceerde een artikel over de Nieuwe Zuinigheid in bedrijven. CONSUMINDEREN MET KINDEREN is een succes!.

De stichting Zuinigheid met Stijl zet zich al sinds 1992 in voor een aangename en eenvoudige levensstijl en biedt daarbij praktische handreikingen. Hierdoor wordt het mogelijk om in de eigen situatie de consumptie drastisch te reduceren, waarbij ook de portemonnee 'winnaar' is. Het vooroordeel dat we voor een zekere versobering van onze consumptie 'terug naar de ijstijd' moeten is allang doorgeprikt. Ervaring in honderdduizenden gezinnen toont aan dat bezuinigen vaak een verrijking betekent met meer onderling contact en aandacht voor familie, vrienden en? jezelf. Al consuminderend leer je juist meer genieten van dat waar het écht om gaat.Toch lijkt het bij de opvoeding van kinderen bijna onmogelijk om te ontkomen aan de druk van reclame, media en medescholieren. Je wilt je eigen kinderen toch niets tekort doen? Het onlangs uitgekomen boek Consuminderen met kinderen  in tijden van overvloed (zie kaft en flaptekst aan de ommezijde) blijkt dan ook in een grote behoefte te voorzien. De eerste druk (3.000 ex.) was binnen enkele maanden uitverkocht.

Aanvankelijk was dit boek alleen via onze uitgeverij te bestellen.Het is nu in iedere Nederlandse boekhandel te koop.

Consuminderen met kinderen in tijden van overvloed. Marieke Henselmans. Uitgeverij Zuinigheid met Stijl, Den Haag. ISBN 90-74613-03-9. Verkoopprijs: f 22,50 in de boekhandel

Een recensie-exemplaar van het boek kan worden aangevraagd bij de uitgeverij Zuinigheid met Stijl: 070-3616826. U kunt natuurlijk ook emailen.

Deel: ' Consuminderen dringt door '
Lees ook