Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

CBS: Consumptiegroei blijft op peil

In de eerste vier maanden van dit jaar bedroeg de volumegroei van de binnenlandse individuele consumptie, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, 1,9 procent. Dit groeicijfer is nagenoeg gelijk aan de gemiddelde groei die over geheel 2001 gemeten is. Ook in april ligt de consumptiegroei in dezelfde orde van grootte, zo blijkt uit CBS-cijfers. Het volume van de binnenlandse individuele consumptie is in deze maand 2,2 procent groter dan in april vorig jaar.

Sterkste groei bij duurzame goederen
Voor prijsverandering geschoond is in april 3,5 procent meer uitgegeven aan duurzame goederen dan in dezelfde maand van 2001. De sterkste groei doet zich voor bij de bestedingen aan vervoermiddelen, waaraan ruim tien procent meer is uitgegeven. Dit groeicijfer is geflatteerd omdat het niveau van de bestedingen aan vervoermiddelen in april vorig jaar relatief laag was. Eind 2000 heeft een aantal consumenten de aankoopplannen voor bijvoorbeeld een nieuwe auto versneld uitgevoerd, om de BTW-verhoging per 1 januari 2001 voor te zijn. Dit had zijn weerslag op de bestedingen in de eerste maanden van 2001.
Als de vervoermiddelen buiten beschouwing worden gelaten, dan bedraagt de volumegroei van de duurzame goederen in april 1,6 procent. Behalve bij de vervoermiddelen is ook het volume van onder meer de bestedingen aan kleding, textiel, schoenen en lederwaren in april dit jaar groter dan een jaar eerder. Andere duurzame goederen blijken minder in trek. Aan meubels, elektronica en huishoudelijke artikelen is in deze maand juist minder besteed.
Het volume van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen in april is 1,3 procent groter dan in deze maand een jaar eerder. Onder invloed van prijsstijgingen heeft de consument in april vijf procent meer aan voedings- en genotmiddelen uitgegeven. Gemiddeld over de eerste vier maanden van 2002 komt de volumegroei van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen uit op 0,7 procent. De laatste jaren is een dergelijke bescheiden groei bij deze consumptiecategorie gebruikelijk.

Consumptie diensten stabiel
De volumegroei van de bestedingen aan diensten ligt voor de achtste maand op rij dicht bij de twee procent. De groei is dus zeer stabiel. Met uitzondering van de horecabestedingen is het volume in de eerste vier maanden van 2002 over de hele linie gestegen. De hoogste volumegroei doet zich in deze periode voor bij de medische en zorgdiensten en de vervoers- en communicatiediensten. Technische toelichting
De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking met de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar. De ontwikkelingen (volumemutaties) zijn voor prijs-veranderingen gecorrigeerd. Weersomstandigheden en de samenstelling van de koopdagen kunnen van invloed zijn op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo wordt op een vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een maandag of dinsdag. Voor deze effecten is niet gecorrigeerd.
Deze macro-economische consumptiecijfers sluiten aan op de uitkomsten van de Nationale rekeningen 2000 en de bijbehorende Kwartaalrekeningen.
De uitkomsten voldoen aan de internationale richtlijnen voor het samenstellen van Nationale rekeningen (ESR.95). Het persbericht beschrijft de ontwikkeling van de binnenlandse werkelijke individuele consumptie. Dit begrip omvat alle bestedingen die rechtstreeks ten goede komen aan individuele consumenten, ongeacht of deze daarvoor zelf betalen of dat de overheid of een derde (b.v. een verzekeraar) dit doet. Het gaat om de uitgaven op Nederlands grondgebied: dus ook de uitgaven van buitenlandse ingezetenen in Nederland. De uitgaven van Nederlandse ingezetenen in het buitenland zijn niet in dit cijfer opgenomen.
De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn verdeeld in vier hoofdcategorieën: voedings- en genotmiddelen (in 2001 aandeel 11%), duurzame goederen (18%), overige goederen (13%) en diensten (58%).

Het in de tabel opgenomen begrip .nationale consumptie. bevat in tegenstelling tot de term .binnenlandse consumptie. wel de bestedingen van Nederlandse ingezetenen in het buitenland, maar niet de uitgaven van buitenlandse ingezetenen in Nederland.

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mw. K. van der Ven, tel. (070) 337 48 66.

Overige informatie en tabel kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS.
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

27 jun 02 09:31

Deel: ' Consumptiegroei blijft op peil '
Lees ook