Nationaal Instituut voor de Statistiek België

Consumptiekrediet : resultaten 2001

In de loop van 2001 steeg de schuldmassa met 3,8% vergeleken met het vorige jaar. De productie van verrichtingen op afbetaling daarentegen, loopt in 2001 duidelijk terug: de reële daling van het geleende bedrag bedraagt 4%.

Kredietproductie

In de loop van 2001 loopt de productie van verrichtingen op afbetaling, vergeleken met dezelfde periode in 2000, duidelijk terug. Uitgedrukt in aantal contracten verliest ze 6,2% en komt daarmee op haar laagste niveau. In waarde uitgedrukt verliest ze 1,6% of reëel 4,0%. Het aantal nieuwe kredietopeningen stijgt daarentegen in vergelijking met het voorgaande jaar: het productiepeil ligt op 416.545, 9,4% meer contracten dan in 2000.

Wanneer we de evolutie van het aantal contracten vergelijken met die van de toegekende bedragen zien we dat de verbruiker minder vaak leent, maar dat zijn uitgaven groter zijn.

Productie van verrichtingen op afbetaling (1994=100)

Waarde van het verleende krediet - Aantal contracten

De verrichtingen op afbetaling omvatten leningen op afbetaling, verkopen op afbetaling en leasing.

Het verschil in het verloop van de twee reeksen - aantal contracten en toegestane kredieten - weerspiegelt de stijging van het gemiddelde geleende bedrag per contract.

Uitstaande bedragen of schuldmassa

De uitstaande bedragen aan consumptiekrediet zijn in de loop van 2001 met 3,8% gestegen tot 13,2 miljard euro. Het gaat over 4,5 miljoen contracten.

Uitstaande bedragen in het tweede semester 2001
Bestaande contracten Bedragen
(in miljard EUR) Evolutie
2001/2000 (%) Aantal contracten
(in miljoen) Evolutie
2001/2000 (%)
Consumptiekrediet 13,230 +3,8% 4,469 +3,1%
Verrichtingen op afbetaling 10,708 +5,0% 1,886 -0,1% Kredietopeningen 2,522 -0,9% 2,584 +5,5%
Wat het consumptiekrediet betreft, komen de uitstaande bedragen overeen met de totale schuldmassa; kredietopening is verbonden met een kredietkaart of met het toestaan van een debetsaldo op een rekening.

Technische gegevens

Sedert 1994 onderzoekt het NIS het consumptiekrediet verleend door de financiële instellingen (geregeld door de wet van 12 juni 1991). De gegevens worden om de zes maanden verzameld bij de erkende kredietverleners, m.a.w.:

* de kredietinstellingen;

* de financiële instellingen die geen spaargeld beheren;
* de verkopers die zelf krediet verstrekken.
Het consumptiekrediet omvat twee categorieën leningen:
* verrichtingen op afbetaling - daartoe behoren leningen op afbetaling, verkopen op afbetaling en leasing;
* kredietopeningen - verbonden met een kredietkaart of met het toestaan van een debetsaldo op een rekening.

De gedetailleerde resultaten worden weldra gepubliceerd in Statistieken van het consumptiekrediet - tweede halfjaar 2001, verkrijgbaar bij onze infoshops. Voor bijkomende methodologische inlichtingen: contacteer Philippe De Wint (tel: +32 2.548.62.46).

Nieuwsberichten

Laatst gewijzigd op: 24/07/2002 © 1998/2002 NIS, Ministerie van Economische Zaken
https://statbel.fgov.be

Deel: ' Consumptiekrediet in België resultaten 2001 '
Lees ook