Ingezonden persbericht


Persbericht Logistics Cities - Brabant Intermodal BV - Midpoint Brabant

Containerlijn Midden-Brabant - Antwerpen vv zeer succesvol

Het proefsgewijs bundelen van containervervoer per schip vanuit Midden-Brabant naar Antwerpen is zeer succesvol. Daarom gaat nu ook bundeling op andere Europese bestemmingen plaatsvinden in een nieuwe planstructuur. De vervoerders zijn enthousiast over de besparing op autokilometers en rust in de planning. Binnen bereik komen nu ook bestemmingen in Duitsland, Slowakije en Italië waarbij vooral het spoor, maar ook schepen worden ingezet.

Het begint met het verzamelen van individuele containers in de haven van Oosterhout via een dagelijks operationeel overleg tussen de deelnemende bedrijven: Barge Terminal Tilburg, Regionaal overslag Centrum Waalwijk, Oosterhout Container Terminal en Inland Terminal Veghel. Zij werken samen in Brabant Intermodal bv. De afgelopen maanden hebben zij zo ruim de helft van het containervervoer op Antwerpen in Oosterhout bijeen gebracht, waarvandaan het per schip verder ging naar België en terug.

Tienduizenden autokilometers bespaard
Voorheen ging het over de weg en er is inmiddels een besparing van bijna 50.000 autokilometer bereikt. De stroom containers van en naar Antwerpen is weliswaar nog niet groot maar de nieuwe aanpak biedt perspectief op ruime groei. Daarnaast staat ze model voor soortgelijke bundeling via de spoor- en waterwegen naar continentale bestemmingen in centraal-Europa. Zo ontwikkelt Railport Brabant in samenwerking met ketenpartners een treinverbinding vanuit Tilburg naar Bratislava in Slowakije. Die zal een aantal keer per week containers en conventionele lading vanuit Midden-Brabant vervoeren. Railport Brabant is een zusterbedrijf van Barge Terminal Tilburg en verbonden met Brabant Intermodal.

Unieke regionale samenwerking
'Het is een nog unieke regionale samenwerking in Nederland', zeggen Bas Holland van Midpoint Brabant en Ben van Rooy van Brabant Intermodal. 'Het vergt veel overleg om voldoende lading bij elkaar te brengen en vervoer over water en spoor rendabel te krijgen, maar de eerste resultaten zijn zo veelbelovend dat we hier absoluut mee doorgaan. Het gaat om combinaties tussen vervoerssystemen waarin we de ladingstromen 'opdikken'.

Reguliere, rendabele verveorsstroom
'Zo kan de vaak grote variatie van wekelijks te vervoeren aantallen containers worden opgevangen en gedempt. Bovendien kunnen zo externe vervoerders worden benaderd met een min of meer reguliere en daardoor rendabel te maken vervoersstroom.' De betrokken water- en spoorterminals voeren dagelijks planoverleg om de diverse ladingstromen zo efficiënt mogelijk te verstouwen buiten het wegtransport om. Dit is het creëren van synchromodaliteit, een centrale doelstelling van het project 'Havens Midden-Brabant' waarin de betrokken gemeenten en Midpoint Brabant samenwerken.


Noot voor redacties

Deel: ' Containerlijn Midden-Brabant - Antwerpen vv zeer succesvol '


Lees ook