Gemeente Breda

07-06-2002

Continuering gemeentelijke subsidie aan BRTS
Op basis van het herziene ondernemingsplan 2002-2005 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de subsidie aan de BRTS (Bredase Radio en Televisie Stichting) te continueren. Het gaat om een bedrag van circa 50.000 euro per jaar.

Het ondernemingsplan van de BRTS is aangepast naar aanleiding van de interne organisatiewijzigingen van de BRTS in 2001. Het nieuwe plan is mede gebaseerd op de resultaten uit de jaarrekening 2000. De BRTS is aanbieder van met name lokaal nieuws via Stadsradio, Stads TV en Stads Text Breda.

Na deze meer realistische formulering van het beleid biedt het ondernemingsplan volgens de gemeente Breda voldoende vertrouwen voor de instandhouding en ontwikkeling van de lokale omroep. De gemeente heeft dan ook besloten de subsidie aan de BRTS voort te zetten. Afhankelijk van de jaarlijkse evaluatie zal het subsidiebedrag in totaal 49.916 euro per jaar bedragen.

Breda, 7 juni 2002

Deel: ' Continuering gemeentelijke subsidie Breda aan BRTS '
Lees ook